Пошук

Пошук за Ключовими словами стверджує Всього знайдено 46 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... "Незгоднi: українська iнтелiгенцiя в русi опору 1960-80-х рокiв" (К.: Либiдь, 1995) цiлком слушно стверджує, що "самвидав був не просто iнтелектуальним пiдґрунтям опору, але й чи не найголовнiшою формою ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Садовенко С.М.Традиційні свята зимового календарного циклу в контексті української обрядовості: минуле і сучасність

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... стала основою шкали цінностей наших прабатьків [2, 4]. Пісня була невід’ємною частиною духовного життя людей. З цього приводу Марія Пилипчак стверджує, що "в народі не було пісень без конкретних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. Дзюба О. Є. НАЦІОНАЛЬНА СВЯТИНЯ (огляд джерел про Пересопницьке Євангеліє з фондів Національної історичної бібліотеки Ук...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Пересопницького Євангелія він дає у своїй праці "Українська рукописна книга". На думку вченого рукопис є вершиною художнього оформлення української рукописної книги XVI ст. Я. Запаско стверджує, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 4. Ковтун В. Д. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... культури та мистецтва" [8, 32]. Вона стверджує, що формування у людини здібностей до художнього зв’язку з дійсністю є багатоаспектним процесом не лише по вертикалі (від сприймання – до художнього ...
  Середа, 02 листопада 2011
 5. Михайлова О. В. ПОВНОТЕКСТОВІ КРАЄЗНАВЧІ ДОКУМЕНТИ НА САЙТАХ ОУНБ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... є масив повнотекстових документів краєзнавчого змісту, представлений на сайтах ОУНБ України. Отже, робоча гіпотеза дослідження стверджує, що відображення краєзнавчих документів у повнотекстовому форматі ...
  Середа, 02 листопада 2011
 6. Романовський В. І. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТИПОВИХ СКЛАДІВ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... закладів України, які успішно втілюють набуті знання у розвиток національної культури. Таким чином, кількасторічна практика показує, а наука стверджує, що духові оркестри (у тому числі в Україні) ...
  Середа, 02 листопада 2011
 7. Сінельнікова В. В. УКРАЇНСЬКІ ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ В РАЙОННИХ КРАЄЗНАВЧИХ МУЗЕЯХ НИЖНЬОГО ПОВОЛЖЯ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... граблями), хомути, ярма, ціп, плуг і деталі до нього, що стверджує думку проте, що масове рільництво в Нижньому Поволжі започаткували українці. Дерев’яний плуг тоді дістав назву "плуг-хохлач", пізніше ...
  Середа, 02 листопада 2011
 8. Таран Л. В. «БУТИ САМІЙ СОБІ ЦІЛЛЮ»: АВТОБІОГРАФІЗМ У ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ ЖІНОК-АВТОРІВ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... feminine), який вона підводить під визначення множинності. Дослідниця стверджує, що культурна репрезентація жінки здійснюється, чи, власне, тільки й можлива поза застиглою бінарною структурою, характерною ...
  Середа, 02 листопада 2011
 9. 1.3.Категоріальний каркас теорії архетипів як методологічне знаряддя дослідження народної обрядовості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... з завершальним, витворює закінчений цикл розвитку. Культура, як стверджує С. Кримський, "розвивається так, що із самого початку закидається потенційна сітка цілого, а подальший поступ лише актуалізує ...
  Середа, 02 листопада 2011
 10. ПЕРЕДМОВА

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... стверджує молдовський фахівець у галузі культурної глобалістики Є.М. Квілінкова [3, 145]. Вестернізація з такого погляду виступає як "культурний імперіалізм" західного світу [4, 5], який може призвести ...
  Середа, 02 листопада 2011
 11. Петриківського розпису більше немає

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Новини

  ... обладнання". Журналістам 5 каналу не вдалося зв'язатися з власниками фабрики, телефони офісу не відповідають. У свою чергу районна влада стверджує, що підприємство не працювало за профілем вже десять років, ...
  Четвер, 28 липня 2011
 12. Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... "Незгоднi: українська iнтелiгенцiя в русi опору 1960-80-х рокiв" (К.: Либiдь, 1995) цiлком слушно стверджує, що "самвидав був не просто iнтелектуальним пiдґрунтям опору, але й чи не найголовнiшою формою ...
  Четвер, 23 червня 2011
 13. Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... стверджує, що: "Використання священних слiв, понять та символiв з метою продати товар стало узвичаєною рiччю в американськiй культурi. Слова й символи, що експлуатуються в такий спосiб, нерiдко стосуються ...
  Четвер, 23 червня 2011
 14. Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... половинi XVII ст. стверджує: "Культ Хмельницького, який почав знову з’являтися за гетьманування Мазепи як частина зростаючого самоусвiдомлення козацької елiти, поруч iз прославлянням лiдерiв Козаччини, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... до цiєї теми - про дiаметрально рiзнi ролi сiчового козацтва та "городової" старшини - повертається у книзi «Україна на переломi» В.Липинський. Вiн стверджує, що справжнiм творенням української нацiї ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. Еротика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... відмінні. Життя статі — безлике, родове... В самому сексуальному акті немає нічого індивідуального, особистісного, він єднає людину з усім тваринним світом. Сексуальний потяг сам по собі не стверджує ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Анекдот

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ...  сюжетнi схеми, проте конкретнi варiанти їхнього втiлення вiдрiзняються за характером". В. Пропп стверджує, що "у фольклорi кордони мiж побутовими казками про людей та анекдотами не встановлюються" ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні в контексті глобалізації. Аналітичний огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... й видані в Україні, але написані російською мовою). Це уможливлює наявність різних думок з приводу самого факту існування в Україні масової літератури. Орест Бакайчук (видавництво "Піраміда") стверджує, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні - огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... (камін – грог- плед – гренкі, така собі реконструкція кімнати Шерлока Холмса з відомого фільма). Загалом в цьому нема нічого поганого. Як стверджує п.Ломакін, головне, щоб «копії не видавали за оригінал! ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ЦІЛІСНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ. Аналітичний огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... накладаються за неналежне виконання тощо. Перший розділ (п. 1.11) зокрема стверджує, що кожен відділ чи служба, які мають безпосередні контакти з публікою, мусять бути функціонально двомовними з тим, ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 2 з 3