Пошук

Пошук за Ключовими словами архетипи Всього знайдено 8 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Більченко Є. В. МЕТА-КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... мультикультуралізму позначається на тенденціях розвитку культурології та культурологічної ментальності у ХХІ ст., яка так чи інакше вбирає в себе архетипи цих доктрин. Внаслідок цього "вбирання" можемо ...
  Середа, 02 листопада 2011
 2. 1.2. Понятійно-категоріальний апарат культурологічного дослідження: проблема дистинкцій та специфікацій обрядової термін...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... зазнавши значного впливу юнгіанського вчення про архетипи, ще з 30-х років XX ст. використовувалася як методологія мистецтвознавчого й культурологічного аналізу в західній культурології. Стверджуючи ...
  Середа, 02 листопада 2011
 3. 1.3.Категоріальний каркас теорії архетипів як методологічне знаряддя дослідження народної обрядовості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... присвячених теорії "архетипів колективного несвідомого". На сьогодні в науковому вжитку термін "архетип" переважно втратив свій вихідний зв’язок із психологією, набувши розширеного тлумачення. Архетипи, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 4. 2.1.Архетип Сизигія та його маніфестація у міфологемі ієрогамії як сакральний стрижень української весільної обрядовос...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... вогню Прометеєм..." [173, 201]. Отже, виявляючи архетипи, можна відновити стадії становлення і свідомості, і суспільства. Беручи за основу архетипи, міфологи вже пробували вибудовувати універсальні міфологічні ...
  Середа, 02 листопада 2011
 5. 2.3.Коровай як атрибут українського весілля: архетиповий мотив вічного повернення або священного кола

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Розглянуті нами вище константи народного духу відігравали, як переконливо доводить В. Ятченко, "роль тих каналів, крізь які людина усвідомлювала свої перші акти співдій з вищими світовими силами… Архетипи ...
  Середа, 02 листопада 2011
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... С. 29—38. Красна весна, тихе літо / [упоряд. : Ященко Л. І., Міщенко К. А.]. — К. : [б. в.], 2007. — 256 с. Кримський С. Б. Архетипи української культури / С. Б. Кримський // Вісник НАН України. — ...
  Середа, 02 листопада 2011
 7. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні в контексті глобалізації. Аналітичний огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... архетипів. Архетипи – колективне несвідоме, це історичні, філософські, теологічні, художні схеми, що лежать в основі фундаментальних явищ людської культури. Масова культура спирається на типові психічні ...
  Четвер, 23 червня 2011
 8. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні - огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... чуттєвістю техникой». Завдяки інтересу до минулого нерідко постмодернізм називають новими классицизмом. Основа масової культури – архетипичность. Архетипи – колективне несвідоме, це історичні, філософські, ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: