Пошук

Пошук за Ключовими словами архетипів Всього знайдено 11 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Більченко Є. В. МЕТА-КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... базових основ людського існування у вигляді загальнолюдських цінностей (універсалій культури), або релятивну установку на ствердження окремих множинних істин (етнокультурних архетипів). Зазначені позиції ...
  Середа, 02 листопада 2011
 2. ВСТУП

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... кутом співвіднесеності в ній загальнокультурних форм та їх специфічних етнонаціональних виявів, а отже й з погляду функціонування в ній конкретних архетипів та міфологем. І хоча лімінальні обряди досліджувано ...
  Середа, 02 листопада 2011
 3. 1.1. Українська весільна обрядовість як предмет наукових досліджень

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Чебанюк [241—243]. Окремі аспекти функціонування архетипів в українській народній обрядовості, зокрема, вияв мотиву світового дерева, містяться у працях А. Гури [68], Г. Івакіна [90], М. Маєрчик [149], ...
  Середа, 02 листопада 2011
 4. 1.2. Понятійно-категоріальний апарат культурологічного дослідження: проблема дистинкцій та специфікацій обрядової термін...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... архетипів, котрі, своєю чергою, складають каркас глибинної народної традиції. Традиційно серед усіх таїнств саме таїнство шлюбу виступає ключовим, оскільки через нього в усій християнській традиції витлумачується ...
  Середа, 02 листопада 2011
 5. 1.3.Категоріальний каркас теорії архетипів як методологічне знаряддя дослідження народної обрядовості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... типу інструментарію, що був запропонований та розвинений в контексті світових та вітчизняних розробок, присвячених теорії "архетипів колективного несвідомого". © З.Босик, 2010 - ISBN 978-966-452-054-3 ...
  Середа, 02 листопада 2011
 6. 2.1.Архетип Сизигія та його маніфестація у міфологемі ієрогамії як сакральний стрижень української весільної обрядовос...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Життєтворчий ресурс традиційних обрядів базується на потенціалі задіяних у них архетипів, що ґрунтують собою весь обрядовий цикл і виступають як семіотичні "першоцеглини" весільної ритуалістики. Обряд, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 7. 2.3.Коровай як атрибут українського весілля: архетиповий мотив вічного повернення або священного кола

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... традиційного втілення архетипового мотиву Мандали, або Самості — базового, найважливішого з архетипів теоретичної концепції К. Г. Юнґа. Розвиток Самості, за К. Г. Юнгом — головна мета людського життя, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 8. 3.2.Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: символіка весільного та післявесільного етапів

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... переконливі розвідки вітчизняного вченого І. Денисюка. Переплітання образів Тура й Діви, Роши й Діви і т. ін. — це поєднання християнських і дохристиянських архетипів в єдиний мотив. Однак, таке накладання ...
  Середа, 02 листопада 2011
 9. 3.3. Архетипові мотиви обрядової культури в мистецтві та грі

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... відмежовуються від панівного на їх час соцреалістичного дискурсу, від зужитих штампів поетичного мовлення" [28, 39]. Отже, тут перед нами постає справжня скарбниця етнокультурних архетипів — тих споконвічних ...
  Середа, 02 листопада 2011
 10. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні в контексті глобалізації. Аналітичний огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... архетипів. Архетипи – колективне несвідоме, це історичні, філософські, теологічні, художні схеми, що лежать в основі фундаментальних явищ людської культури. Масова культура спирається на типові психічні ...
  Четвер, 23 червня 2011
 11. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ТРАДИЦІЙНОГО І АМАТОРСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... до історичної та етнічної пам’яті, традиційних символів та архетипів. Збереження традицій, їх глибокий аналіз, розуміння та переосмислення у сучасному мистецтві є необхідним, адже прогрес народного мистецтва ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: