Пошук

Пошук за Ключовими словами архетип Всього знайдено 31 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... морфологiї пригоди, у задiяних в нiй персонажах, в характерi отриманих перемог. I хай навiть якийсь iз базових елементiв цiєї архетипальної схеми вiдсутнiй у данiй конкретнiй казцi, чи легендi, чи ритуалi, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Т. Шумейко, В. Шемошюк Житло

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... масового житла не передбачало парадних куткiв. У тому, що стосувалося приватного користування, задавалася скупа рацiональнiсть. Архетипальне протиставлення буднiв святам прозиралося у невикористаннi їдальнi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Волошенюк, С. Тримбач Кіно

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... подій. Загалом кіно у дореволюційній російській імперії мало усі риси "індустріального фольклору" (Корній Чуковський). Глядач мав справу з архетипними мотивами, "низькими" жанрами, і відтак "синематограф" ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... що одним з архетипальних "дозволених" сюжетiв радянської сатири був занедбаний сiльський клуб iз величезним замком на дверях. Натомiсть "вiртуальна реальнiсть", творена у планах та звiтах i ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сад – неодмiнна приналежнiсть кожного традицiйного українського житла. Поняття землеробського народу незрiдка ототожнюють з поняттям хлiборобського народу, хоч насправдi вони не тотожнi. Сад – архетипний ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. Журмій Н. М. ДУХОВНІСТЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ В МОНУМЕНТАХ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... свою писемність, відстоювали місце слов’янських народів у християнському світі, відіграли роль "засновників кирило-мефіодієвської концепції "алфавіту світу та софійного архетипу сприйняття буття як книги ...
  Середа, 02 листопада 2011
 7. Cтепура М. Є. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІВІВ м. КИЄВА XVIII – СЕРЕДИНИ XIX CТ.

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... підходів (філософсько-світоглядних, релігійних, соціокультурних, психологічних, історико-наукових, геополітичних, соціополітичних, економічних); аналізує архетипно-символічний, аксіологічний, акмеологічний, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 8. Більченко Є. В. МЕТА-КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... суспільства. Подолання даної тенденції можливе за умов критичного аналізу своєрідних архетипічних фігур, що виникли на тлі "культуролого-фобії/філії" – міфологем культурологічної ментальності, – що, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 9. ВСТУП

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... чи не визначальне місце в розумінні культуротворчості як способу людського буття та її національної специфіки. © З.Босик, 2010 - ISBN 978-966-452-054-3 Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові ...
  Середа, 02 листопада 2011
 10. 1.1. Українська весільна обрядовість як предмет наукових досліджень

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... землях подає "Повість временних літ", де наведено особливості шлюбного обряду древлян. © З.Босик, 2010 - ISBN 978-966-452-054-3 Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості ...
  Середа, 02 листопада 2011
 11. 1.2. Понятійно-категоріальний апарат культурологічного дослідження: проблема дистинкцій та специфікацій обрядової термін...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... дистинкцій та чіткого окреслення семантичних обсягів залучених понять. © З.Босик, 2010 - ISBN 978-966-452-054-3 Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої ...
  Середа, 02 листопада 2011
 12. 1.3.Категоріальний каркас теорії архетипів як методологічне знаряддя дослідження народної обрядовості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... типу інструментарію, що був запропонований та розвинений в контексті світових та вітчизняних розробок, присвячених теорії "архетипів колективного несвідомого". © З.Босик, 2010 - ISBN 978-966-452-054-3 ...
  Середа, 02 листопада 2011
 13. 2.1.Архетип Сизигія та його маніфестація у міфологемі ієрогамії як сакральний стрижень української весільної обрядовос...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Життєтворчий ресурс традиційних обрядів базується на потенціалі задіяних у них архетипів, що ґрунтують собою весь обрядовий цикл і виступають як семіотичні "першоцеглини" весільної ритуалістики. Обряд, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 14. 2.2.Архетиповий мотив Світового Дерева у весільній обрядовості Середньої Наддніпрянщини: традиційні особливості як ключ ...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Символіка обрядів і ритуальних дійств, що відсилає нас до архетипового мотиву Світового Дерева (Аrbor Mundi) — одна з найбільш полісемантичних і загальнопоширених у світовій культурі. "Образ дерева, — ...
  Середа, 02 листопада 2011
 15. 2.3.Коровай як атрибут українського весілля: архетиповий мотив вічного повернення або священного кола

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Розглянуті нами вище константи народного духу відігравали, як переконливо доводить В. Ятченко, "роль тих каналів, крізь які людина усвідомлювала свої перші акти співдій з вищими світовими силами… Архетипи ...
  Середа, 02 листопада 2011
 16. 3.1.Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: передвесільний етап

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини - Монографія Розділ ІІІ. ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ: ОБРЯДОВІСТЬ — МИСТЕЦТВО — ГРА ...
  Середа, 02 листопада 2011
 17. 3.2.Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: символіка весільного та післявесільного етапів

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини - Монографія Розділ ІІІ. ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ: ОБРЯДОВІСТЬ — МИСТЕЦТВО — ГРА ...
  Середа, 02 листопада 2011
 18. 3.3. Архетипові мотиви обрядової культури в мистецтві та грі

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... їх можна розглядати як синкретичні мистецькі форми, естетичне насичення яких є невід’ємним їхнім складником. © З.Босик, 2010 - ISBN 978-966-452-054-3 Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові ...
  Середа, 02 листопада 2011
 19. ВИСНОВКИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  У дослідженні теоретично узагальнено і по-новому вирішено наукову проблему умов збереження та меж трансформацій традиційної весільної обрядовості, що полягає в експлікації та концептуалізації її архетипового ...
  Середа, 02 листопада 2011
 20. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... обрядовість: Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини - Монографія СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ Аверинцев С. С. Архетипы / С. С. Аверинцев // ...
  Середа, 02 листопада 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2