Пошук

Пошук за Ключовими словами взаємодії Всього знайдено 49 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. У Галичі проведено Міжнародну наукову конференцію з питань християнства

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... – науковий керівник Національного заповідника «Давній Галич» Олександр Береговський. За його словами, «завданням конференції має стати пошук шляхів для кращої взаємодії між громадами, розуміння потреби ...
  Понеділок, 14 травня 2012
 2. Розділ 3.Розробка проектів Законів України «Про меценатство» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо держав...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... створення сприятливих правових умов для ефективної взаємодії благодійників (меценатів) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Проект Закону України складається з таких структурних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. Закон України «Про культуру». Проект

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... їх досвіду, оточення, взаємодії з природою та історії і формують у них почуття самобутності і наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного різноманіття і творчості людини; 17) об’єкти ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. Закон України «Про меценатство». Проект

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... суспільства. Діяльність меценатів, що має суспільний (недержавний) характер, здійснюється у взаємодії з органами державної влади і органами місцевого самоврядування та отримує державну підтримку. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благодійництва (меценатства)”. Проек...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... специфіки меценатської діяльності; - посилення морального та матеріального стимулювання благодійництва (меценатства); - створення сприятливих правових умов для ефективної взаємодії ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. Аналіз регуляторного впливу Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благоді...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... благодійництва (меценатства); - окреслення правових підстав діяльності меценатів та меценатських об`єднань; - створення сприятливих правових умов для ефективної взаємодії благодійників (меценатів) ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. М. Стріха Субкультури і меншини

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сформувалася хіба що у Львові та в Одесі. В першому випадку – на основі надзвичайно цікавої передвоєнної взаємодії українського, єврейського та польського елементів – представники цих народів 1926 року ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. Губар М.Г.Роль і місце майбутнього вчителя музики у збереженні та розвитку традиційної інсрументальної культури українсь...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... для розвитку почуттєво-емоційної сфери. Адже загальновизнано, що живе спілкування не може замінити жодна інша форма взаємодії. Вища школа, як і інші школи, в музичному вихованні пропонує виховання соліста ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. Лоцман Р.О.Проблема тлумачення народної манери співу

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... "Не до штучного роз’єднання і відокремлення народної і академічної манери співу слід прагнути, а з метою дальшого розвитку мистецтва – до їх об’єднання, взаємодії і тим самим до їх взаємозбагачення" [3]. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. Максим В.П.Хліб у поховальному обряді села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... хліб виступає і як засіб взаємодії померлих з живими нащадками. Помана – круглий калач без отвору, середина якого зверху закрита тістом, найпишніше оздоблена і майстерно виплетена двома подвійно скрученими ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. Різник О.О.Поняття традиційна культура та її відображення в навчальних посібниках з культурології України та Росії

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... минуле, інформація про спосіб мислення світу саме тут, у цьому середовищі, в цій ситуації" [22, 166]. Фольклор, народна культура розглядаються у взаємодії з професійною, масовою культурами, "техносферою" ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. Руденко Л.С.Проблема культурної ідентичності особистості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Далі це поняття широко застосовувалося З.Фрейдом, Е.Еріксоном у вивченні механізмів взаємодії між особистістю і соціальною групою. У сьогоднішньому розумінні "ідентичність" – це усвідомлення особистістю ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. Серганюк Л.І.Презентація сучасного українського професійного мистецтва на теренах Європи: композиторський доробок Лесі Д...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... на тому, що жанрова система у взаємодії з глибинними пластами українського фольклору зазнала безліч якісних перетворень, які вплинули на еволюцію різних жанрів, зумовили характерні риси індивідуального ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. Толошняк Н. А., Лоскутова Т. М.Редакційні особливості прелюдій і фуг Добре темперованого клавіру Й.-С. Баха

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... бахівською системою стильових ознак. Він засвоїв кращі традиції різних національних шкіл, прийомів народжених в різних жанрах. Бах використав їх у взаємодії поліфонічного та гомофонного складів. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. Цимбалюк Н.М.Соціальні аспекти культурної політики

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... добробуту громадян [4]. Так, розглядаючи державу як синтез всіх форм соціальної взаємодії, античні філософи Платон та Аристотель бачили в ній ідеальну систему, здатну подолати людські суперечності, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. Кишкань А. І. ПРАВОВА КУЛЬТУРА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Під терміном "правова культура" мається на увазі сукупність знань, цінностей і установок особистості щодо прав і можливостей їх практичного здійснення, що реалізуються в процесі взаємодії суб'єктів правових ...
  Середа, 02 листопада 2011
 17. Ковтун В. Д. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... художньо-естетичного виховання (Бітаєв В.А., Дем’янчук О.Н., Джола Д.М.); культурно-освітніх вимірів особистості в умовах глобалізації (Барановський В.Ф. та ін.); взаємодії школи ...
  Середа, 02 листопада 2011
 18. Косахівська О. В. ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ЕЛЕКТОРАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... ін.), тому ціннісні орієнтації є виключно позитивними утвореннями (проактивними) на відміну від особистісних орієнтацій, які у процесі взаємодії людини зі світом визначають її реактивність чи проактивність. ...
  Середа, 02 листопада 2011
 19. Приліпко Т. А. БІБЛІОГРАФІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: МУЗЕЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... розвиток музеєзнавства неможливий без взаємодії з теорією інформації, документалістикою, архівознавством, бібліотекознавством, педагогікою, психологією, соціологією. Відповідні джерела дослідники знайдуть ...
  Середа, 02 листопада 2011
 20. Різник О.О. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ОСНОВНИХ ТИПІВ ПРОМОЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ І ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... збуту товара споживачеві, творчому успіху" [2]. Саме в такому – другому – значенні ми й уживатимемо це поняття в нашому дослідженні. Специфіка культурної діяльності, що базується на взаємодії двох напрямків ...
  Середа, 02 листопада 2011
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 3