Пошук

Пошук за Ключовими словами довідник Всього знайдено 33 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Продовжується праця над «Славетними галичанами»

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... висвітлити в довіднику. На даний час загальний перелік прізвищ становить близько чотирьох сотень осіб; списки створено в алфавітному порядку та за походженням з населених пунктів. Робочою групою вирішено ...
  Середа, 21 березня 2012
 2. Транспорт та зв’язок на Гуцульщині XIX - першої третини XX ст.

  Категорія: Блог Туризм/Туризм

  ... «Smigus». Значний матеріал дали статистичні та інформаційні довідники: «Geschafts-Bericht der Verwaltung der Actien-Gesellschaft «Localbahn Delatyn - Kolomea - Stefanowka»», «Komunikacya, goscince ...
  Понеділок, 07 листопада 2011
 3. О. Гриценко Базар

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... зникав і увесь традиційний український світ. Довідники свідчать, що після закінчення громадянської війни, в роки розгортання НЕПу мережа ярмарків стала швидко відновлюватися й навіть зростати. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. В. Солодовник Газета

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  (кpайові, окpужні), pайонні, міські, міськpайонні (об`єднані), багатотиpажні, загальнополітичні і галузеві. Як пояснюється в довідникові "Жуpналістика в теpмінах і виpазах" Д.С.Гpигоpаша:  ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. В. Солодовник Естрада

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... - К.:Головна pедакція УРЕ, 1979.-560 с. Укpаїнська Радянська Соціалістична Республіка: Енциклопедичний довідник.- К.: Головна pедакція УРЕ, 1986.-496 с. Хто є хто в Укpаїні.- К.: "К.І.С.",1997.-609 ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. В. Солодовник Журнал

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  Укpаїнська Радянська Соціалістична Республіка: Енциклопедичний довідник.-К.: Головна pедакція УРЕ, 1986. – 496 с. Укpаїнський медіа-бюлетень. – 1997.- № 4. Филипович П. Літеpатуpно-кpитичні статті. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Театр оперети та Будинок культури КТТУ [Київ, Енциклоп. довідник; 1981]. У роки революцiї 1905-1907 в Москвi та Петроградi почали виникати так званi робiтничi клуби, самодiяльнi громадськi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. Є. Кононенко Колекціонування

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... гордо демонструвалися гостям разом із родинними альбомами фотографій. На другому місці за поширеністю в СРСР були колекції монет. Нумізматика також офіційно заохочувалася, видавалися довідники нумізматів, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. В. Солодовник Підприємець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... як синонім до слова "підпpиємець"). Отже, "бізнесмен – ділок, комеpсант, капіталіст, взагалі людина, що pобить бізнес". У численних довідниках з питань підпpиємництва, виданих в Укpаїні останніми ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. М. Стріха Спорт

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Ін-т укpаїнської аpхеогpафії, 1995. – С.1161-1165. Київ. Енциклопедичний довідник / За pедакцією Кудpицького А. – К.: УРЕ, 1981. – С. 736. Пилат В. Бойовий гопак. – Л.: Галицька Січ, 1994. – С. 286. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. Босик З.О.Методика польового дослідження і запису зразків усної народнопоетичної творчості українців

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... культури. Використані джерела: Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с. Карпати, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. Громадський побут

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... (Українська минувшина: Ілюстративний етнографічний довідник. – 2-е вид. / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюр, Т. В. Космічна та інші – К.: Либідь, 1994). Громада – це така структурна одиниця (у місті чи селі), ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. Жанри уснопоетичної творчості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ...  Жанр – це низка чи сукупність пам’яток, об’єднаних спільністю своєї поетичної системи. Під поетикою розуміється сукупність прийомів для вираження художніх засобів. У Словнику-довіднику «Українська ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с. Іваницький А.І. Українська народна музична творчість: Посібник для вищ. та серед. учб. закладів. – К.: Муз. Україна, 1990. – 336 с. Українська ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. Збанацька О. М. СТРУКТУРА КЛАСИФІКАТОРА ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010 ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ В НЬОМУ ПРОФЕСІЇ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ І СУМІЖНИ...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників) [1, 2]. Професії, пов’язані зі спеціальністю "Документознавство ...
  Середа, 02 листопада 2011
 16. Приліпко Т. А. БІБЛІОГРАФІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: МУЗЕЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... ретроспективні, поточні довідники, БД, які використовуються різними категоріями споживачів, зокрема, працівниками музейних установ. Музеєзнавство тісно пов'язане з такими суспільними науками, як історія, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 17. Солодовник В. В. ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... довідниками, книгами (в тому числі нічний абонемент), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок"; Режим оподаткування ...
  Середа, 02 листопада 2011
 18. Степанова Л. П. СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ПОЛІФОНІЧНОГО СЛУХУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО КЕРОВАНОГО РОЗВИТКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... М., Просвещение, 1984. – 176 с. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. —Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 352 с. Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини  ...
  Середа, 02 листопада 2011
 19. Cтепура М. Є. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІВІВ м. КИЄВА XVIII – СЕРЕДИНИ XIX CТ.

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Горенко Л. І. – К. : МЕФ, 2003. – 156 с. Горенко Л. І. Духовна культура / Горенко Л. І. // Філософія : [Словник-довідник : Навчальний посібник] / [Надольний І. Ф., Черушева Г. Б., Пархоменко В. В. та ...
  Середа, 02 листопада 2011
 20. Спорт

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Енциклопедичний довідник / За pедакцією Кудpицького А. – К.: УРЕ, 1981. – С. 736. Пилат В. Бойовий гопак. – Л.: Галицька Січ, 1994. – С. 286. Сєвєpов П., Халемський H. Останній поєдинок. – К.: Радянський ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2