Пошук

Пошук за Ключовими словами лiтератури Всього знайдено 34 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... життя слова й думки", або ж, кажучи словами Р.Вiльямса, "вписування себе в свою землю", й не отримали поки що належної уваги з боку українських культурологiв, на вiдмiну вiд, скажiмо, української лiтератури, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Н. Гончаренко Анекдот

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... ранньої анекдотичної лiтератури стали: в Європi – "Римськi дiяння", а на Сході – "Смiшнi оповiдки" Абу-ль-Фараджа. Збiрка "Смiшнi оповiдки" складається з жартiв, приповiдок, записаних автором вiд ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iдеологiї з її любов’ю до вдiв та сирiт. б) Писемна доба та її герой, "м’ятежний iнтелiгент" Кiнець XVIII ст. був означений народженням нової української лiтератури, тобто лiтератури ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... національної свiдомостi (див. Передмову), вiдповiдав на це питання так: "Для пролетарської художньої лiтератури кориснiш – гiперболiчно – в мiльйон разiв радянський iнтелiгент Зеров, озброєний вищою ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... книжка" вживався майже винятково до просвiтницьких брошурок, писаних "народною мовою" й поширюваних з метою "просвiчення" темних мас селянства. А до того гатунку лiтератури, який ми тепер називаємо популярною, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  iсторичної лiтератури про українську козаччину - той перiод, коли вона набрала найвищого розвитку, є, мабуть, найширше висвiтленим у нашiй iсторiографiї. З-помiж найзначнiших праць назвемо 7-9 томи "Iсторiї ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... лише кiлькома спостереженнями щодо sacrum iдеологiї нацiональної. Святе Письмо та священна iсторiя для нашої нацiональної "громадянської релiгiї" – це передусiм твори української лiтератури її класичного ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Різник Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... лiтератури"; пiсеннi зошити та iн.). У неформальнiй музичнiй культурi pадянських часiв доцiльно визначити два струменi – "євразiйський", репрезентований рухом неоромансу або "авторської пiснi" (ґрунтувався ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... академiк – кiбернетик Карналь, мав очевидного для сучасникiв прототипа в особi неодноразово тут згадуваного В. Глушкова, але Карналя автор, за неписаною традицiєю української раданської лiтератури, зробив ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Волошенюк Радіо

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... вольностей. У радiокультурi саме в серединi тридцятих рокiв формується система жанрiв, яка дiйшла майже непорушною до наших днiв – це переповiдання, iнтонацiйне озвучування лiтератури та театру, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... творах української лiтератури ХIХ й навiть початку ХХ столiть – вiд Квiтчиного "Салдацького патрета" до "Яpмаpку" О.Вишнi (1925) або "Ярмарку в Полтавi" (1930) ще одного Губенка – Василя Чечвянського. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... для фольклору та барокової лiтератури, замiнюється образом вишневого садка, котрий, поряд з калиною (за прикметою кольору) символiзує щось питоме українське, козацьке. Iдеал України – саду-раю вiдливає ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... і польських конспiраторiв, безумовно, сприяла прилученню української iнтелiгенцiї до росiйської та польської нелегальної лiтератури – як iмпортованої з-за кордону, так i виготовленої самвидавно. Є незаперечнi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. М. Стріха, О. Гриценко Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... в редакцiйних статтях газет та традицiйних жанрах лiтератури, натомiсть низький варiант вживається у повсякденних розмовах, у спортивних телепередачах, в "мильних операх" та iнших менш формальних контекстах." ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. О. Гриценко Тусовка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сатирик-гуморист, поза Остапом Вишнею, удостоєний окремої статтi в "Iсторiї української лiтератури ХХ ст." 1995 року), затаврував перших радянських молодих "неформалiв" (що з’явилися наприкiнцi 50-х, точнiше, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... i до художньої лiтератури. Головним знаряддям фольклорно-радянського культуртрегерства стала штучна фольклоризацiя: препарувалися тексти "неправильних" пiсень; з них вилучалися цiлi куплети, замiнювалися ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 17. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... "рiд духовної сивухи"), карикатурний образ зажерливого, захланного попа – агента контрреволюцiї, та зневага до всього, пов’язаного з церквою (в тому числi й до пам’яток церковного мистецтва й лiтератури). ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 18. Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... в редакцiйних статтях газет та традицiйних жанрах лiтератури, натомiсть низький варiант вживається у повсякденних розмовах, у спортивних телепередачах, в "мильних операх" та iнших менш формальних контекстах." ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... і польських конспiраторiв, безумовно, сприяла прилученню української iнтелiгенцiї до росiйської та польської нелегальної лiтератури – як iмпортованої з-за кордону, так i виготовленої самвидавно. Є незаперечнi ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... поети-романтики, с. 39]. Здається, в романтичну добу образ яблуневого саду, найхарактернiший для фольклору та барокової лiтератури, замiнюється образом вишневого садка, котрий, поряд з калиною (за ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2