Пошук

Пошук за Ключовими словами передусiм Всього знайдено 34 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... зору на культуру - "галузевої" та "антропологiчної". "Галузева" точка зору пройшла досить довгу еволюцiю вiд традицiйних уявлень про культуру як передусiм "високе" мистецтво та культурно-iсторичну ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... [S.Drucker, R.Cathart, p.10], це оксюморон), якi цiнностi й iдеї репрезентують, якi верстви чи суспiльнi групи передусiм вважають їх "своїми", нарештi, як iмiдж та суспiльно-культурна значущiсть того чи ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. Т. Шумейко, В. Шемошюк Житло

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... фiрми нiяк. Вона бере на себе борги, укладаючи ексклюзивну угоду. Ходять серед народу iсторiї про брокерiв-убивць, яким для їхнiх страшних справ потрiбен передусiм той моторошний "ексклюзив". Великi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Волошенюк, С. Тримбач Кіно

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... власне фольклорного. При цьому фольклором є й те, що витворено піонерами кінематографу, передусiм Жоржем Мельєсом. Звісно, простежується тут і традиція комічної обробки матеріалу селянського життя, найближчим ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у першому поколiннi, згадає передусiм неодноразово баченi будiвлi на центральних площах сiл та маленьких провiнцiйних мiстечок – двох-, а то й одноповерховi, схожi одна на одну своїм поєднанням ознак колишньої ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... "легкого" жанру, читанi якнайширшою аудиторiєю передусiм задля розваги. Першим "культовим автором нового типу" став Остап Вишня. Як зазначав автор чи не найкращої досi розвiдки про О. Вишню, хоча й писаної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... навантаження. Передусiм, ясна рiч, ўшлося про виховання у читача українського патрiотизму, любовi до власної iсторiї та її героїв. А поза цим починалися розбiжностi. Автори народницького напрямку зображували ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... ритуалiв, а також формою зберiгання в пам’ятi спiльноти певних життєвих правил" [Malinowski, p.101]. Для Елiаде мiф є передусiм священною iсторiєю, яка оповiдає про початки свiту й суспiльства; а ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. М. Стріха, О. Гриценко Музей

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Ленiн колись виголосив, що "24-го рано, 25-го пiзно", а може, iншу iсторичну фразу – цього нiхто точно не знав. Роль музеїв у радянському суспiльствi як передусiм храмiв панiвного iдеологiчного культу ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... наша академiя (УАН, потiм АН УРСР, нинi ж – НАНУ), – в рiзнi часи перейшла етапи розвитку за обома цими моделями: у 20-i роки, очолювана С. Єфремовим та А. Кримським, вона була передусiм гуманiтарною, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... свят є їх структурна неповнота. З цього погляду можна вирiзнити кiлька типiв свят. До першого вiднесемо свята iз сакральною недоформованiстю. Це передусiм головне державне свято України – День незалежностi: ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... наприкiнцi ХIХ ст.); добу друкованої, масової реклами – передусiм преси та плакату (кiнець ХIХ – середина ХХ ст.); врештi, епоху електронної реклами, яка зародилася в часи масової радiофiкацiї (1930-тi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... перестав, таким чином, бути "пом’якшуючою" обставиною, а все ж сам прийом використовувався й далi – почасти за iнерцiєю, почасти для зовнiшнього, передусiм мiжнародного ефекту. Георгiй Касьянов у книзi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. Л. Новикова, С. Тримбач Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... i нiмецьких спецпiдроздiлiв, чого ранiше не спостерiгалось – вiйна сприймалася масами значно серйознiше); а також фiльми мелодраматичної конструкцiї з неодмiнним "хеппi-ендом" (передусiм Ельдара Рязанова). ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. О. Гриценко Тусовка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... групи є досить замкнутими утвореннями, зорiєнтованими на реалiзацiю передусiм особистих iнтересiв та потреб; вони з труднощами взаємодiють з iншими суспiльними iнституцiями" [Шкурин, с.20-21]. Чи ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  Згодом фольклоризацiя торкнулася не лише пiсенної, але й поетичної творчостi, передусiм Шевченкової, що дозволило М. Номису зауважити: "З незабутого Кобзаря я повибирав не тiльки справжнi приказки, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 17. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... до захiдних християн. За висловом М. Грушевського, "католик для православного українця передусiм був тiльки "християнин", а не "зловiрний i злочестивий"" [Гpушевський, с.100]. Ця толерантнiсть, попри неминучi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 18. Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... i нiмецьких спецпiдроздiлiв, чого ранiше не спостерiгалось – вiйна сприймалася масами значно серйознiше); а також фiльми мелодраматичної конструкцiї з неодмiнним "хеппi-ендом" (передусiм Ельдара Рязанова). ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... перестав, таким чином, бути "пом’якшуючою" обставиною, а все ж сам прийом використовувався й далi – почасти за iнерцiєю, почасти для зовнiшнього, передусiм мiжнародного ефекту. Георгiй Касьянов у книзi ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... в українськiй культурi можемо говорити про добу домiнування усно-фольклорної реклами (аж по часи бурхливого розвитку промисловостi й преси наприкiнцi ХIХ ст.); добу друкованої, масової реклами – передусiм ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2