Пошук

Пошук за Ключовими словами революцiї Всього знайдено 20 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... революцiї" – теж пророк, але йдеться йому в цiй iпостасi не стiльки про Україну, скiльки про "вставайте, кайдани порвiте, i вражою злою кров’ю..." – а вража сила тут – ясна рiч, експлуататори, пани та ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Театр оперети та Будинок культури КТТУ [Київ, Енциклоп. довідник; 1981]. У роки революцiї 1905-1907 в Москвi та Петроградi почали виникати так званi робiтничi клуби, самодiяльнi громадськi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... [Шевельов, с.52]. Становще почало, як бачимо, швидко змiнюватися пiсля революцiї 1905 року, яка де-факто скасувала емсько-валуєвську культурну полiтику царату. Але мрiя просвiтян – навчати сiльських ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... як "народ шляхецький" репрезентував сучасну народнiсть польську». I.Лисяк-Рудницький зауважує, що в часи Хмельниччини: «саме поняття козацтва зазнало розширення та трансформацiї. У ходi революцiї ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... та про пролетарiат як головну рушiйну силу революцiї. Довелося Ленiновi термiново вигадувати новi теоретичнi концепцiї – "найслабшу ланку", "союз iз незаможним селянством" тощо. Але головна його теоретична ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... умов у країнi, вiд нових цiлей, що їх поставлено перед наукою, вiд її нової органiзацiї та загального свiтогляду. (...) З перших мiсяцiв соц. революцiї науку було поставлено на службу трудящим, на службу ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... та сiльськогосподарської виставки. Росiйська лютнева та українська нацiональна революцiї 1917 року принесли суспiльству вивiльнення вiд державних ритуалiв часiв царату, але ж не вiд свят та ритуалiв ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... погоджується на жертви в безперервних вiдбудовах i побудовах, iндустрiалiзацiї, культурнiй революцiї, освоєннi Сибiру й цiлини та безлiчi iнших напiвмiстичних починань. Люди згоднi качатися в болотi, мерзнути, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... призвело до справжньої революцiї в нацiональнiй словесностi (замiна старої "книжної" мови новою лiтературною, опертою на живу народну говiрку), а також i в музиці (поява свiтської нацiональної композиторської ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... "рiд духовної сивухи"), карикатурний образ зажерливого, захланного попа – агента контрреволюцiї, та зневага до всього, пов’язаного з церквою (в тому числi й до пам’яток церковного мистецтва й лiтератури). ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Згiдно з комунiстичною та християнською традицiєю, це вимагає жертовностi, самозречення. I народ погоджується на жертви в безперервних вiдбудовах i побудовах, iндустрiалiзацiї, культурнiй революцiї, освоєннi ...
  Четвер, 23 червня 2011
 12. Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... та сiльськогосподарської виставки. Росiйська лютнева та українська нацiональна революцiї 1917 року принесли суспiльству вивiльнення вiд державних ритуалiв часiв царату, але ж не вiд свят та ритуалiв ...
  Четвер, 23 червня 2011
 13. Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... умов у країнi, вiд нових цiлей, що їх поставлено перед наукою, вiд її нової органiзацiї та загального свiтогляду. (...) З перших мiсяцiв соц. революцiї науку було поставлено на службу трудящим, на службу ...
  Четвер, 23 червня 2011
 14. Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... та про пролетарiат як головну рушiйну силу революцiї. Довелося Ленiновi термiново вигадувати новi теоретичнi концепцiї – "найслабшу ланку", "союз iз незаможним селянством" тощо. Але головна його теоретична ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... народнiсть польську». I.Лисяк-Рудницький зауважує, що в часи Хмельниччини: «саме поняття козацтва зазнало розширення та трансформацiї. У ходi революцiї вiдбувся масовий наплив до козацьких ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... змiнюватися пiсля революцiї 1905 року, яка де-факто скасувала емсько-валуєвську культурну полiтику царату. Але мрiя просвiтян – навчати сiльських дiтей української лiтературної мови, без чого про справдi ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ...  культури КТТУ [Київ, Енциклоп. довідник; 1981]. У роки революцiї 1905-1907 в Москвi та Петроградi почали виникати так званi робiтничi клуби, самодiяльнi громадськi об`єднання просвiтницького ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... революцiї" – теж пророк, але йдеться йому в цiй iпостасi не стiльки про Україну, скiльки про "вставайте, кайдани порвiте, i вражою злою кров’ю..." – а вража сила тут – ясна рiч, експлуататори, пани та ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... творчостi. Прагнення iнтелiгенцiї заговорити з простолюдом однiєю мовою та заспiвати з ним на один тон, попри його наївнiсть, зрештою, призвело до справжньої революцiї в нацiональнiй словесностi (замiна ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... свiдомiсть мас вносилося марксiвське "релiгiя – опiй для народу" (з ленiнським уточненням: "рiд духовної сивухи"), карикатурний образ зажерливого, захланного попа – агента контрреволюцiї, та зневага до ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: