Пошук

Пошук за Ключовими словами сукупність Всього знайдено 28 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Розділ 6.Розробка, доопрацювання та узгодження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про музеї та...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... про Державний реєстр національного культурного надбання. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про музеї та музейну справу» «музейний фонд України – це сукупність рухомих пам`яток природи, матеріальної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Закон України «Про культуру». Проект

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... культура — сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. Є. Кононенко, С. Тримбач Еротика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сексуальність, сукупність психічних реакцій, переживань і вчинків, пов'язаних з проявами і задоволенням статевого... Сергій Тримбач І. Еротика й українське буття Далеко не завжди ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. Є. Кононенко Черга

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... громадянам Рима або желатинових супів у злиденних кварталах Парижа). Отже, здавна можна було відзначити: де розподіл, там черга. Але до ХХ століття черга як сукупність людей, що вишикувалися одне за ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. Різник О.О.Поняття традиційна культура та її відображення в навчальних посібниках з культурології України та Росії

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... повноцінне осягнення явища можливе лише в єдності його внутрішніх і зовнішніх чинників, коли це явище, з одного боку, постає як сукупність певних підсистем, з іншого ж – коли воно функціонує як складник ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. Руденко Л.С.Проблема культурної ідентичності особистості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... (як сукупність взаємодіючих індивідів) – культура (як сукупність цінностей, значень і норм). Культурну ідентичність визначають як належність особистості до певної культури або культурної групи, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. Садовенко С.М.Традиційні свята зимового календарного циклу в контексті української обрядовості: минуле і сучасність

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... найбільш важливих подій у житті людських гуртів, родин, окремих осіб" [4, 122]. Ритуал – зовнішнє оформлення урочистості, сукупність обрядів, якими супроводжують відзначення святкового дня або релігійної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. ЗАПИТАЛЬНИКИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... становила сукупність компонентів та елементів різного походження – землеробських, скотарських, мисливських, рибальських, пасічницьких, збиральницьких тощо. Цій обрядовості характерні різні мотиви і пов’язані ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. Жанри уснопоетичної творчості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Жанр – це низка чи сукупність пам’яток, об’єднаних спільністю своєї поетичної системи. Під поетикою розуміється сукупність прийомів для вираження художніх засобів... Пам’ятка-запитальник на допомогу ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. Народна етика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Народна етика – наука про народну мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей. Народна етика включає норми поведінки, сукупність правил про мораль, які підкріплені звичаями ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. Народний театр

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Народна драма, – на думку М. Грицая, – це сукупність різних за формою і способом виконання уснопоетичних творів, які складалися для театралізованої гри. Вертеп – одна з найдавніших обрядових форм українського ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. Топоніми в сільській місцевості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Топонімія – сукупність географічних назв населених пунктів, гір, рівнин, озер, річок, боліт, лісів, урочищ, байраків, ярів тощо певної території. Розділ ономастики вивчає власні імена – назви географічних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. НАРОДНА ОБРЯДОВІСТЬ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... І. Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996). Сукупність обрядів, якими супроводжують відзначення святкового дня чи релігійної відправи, становить ритуал. Це зовнішнє оформлення якоїсь урочистості, свята. А система ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. Кишкань А. І. ПРАВОВА КУЛЬТУРА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Під терміном "правова культура" мається на увазі сукупність знань, цінностей і установок особистості щодо прав і можливостей їх практичного здійснення, що реалізуються в процесі взаємодії суб'єктів правових ...
  Середа, 02 листопада 2011
 15. Михальчук Н. В. МІСЦЕ І РОЛЬ СТЕРЕОТИПІВ У СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... даному суспільстві соціально-політичними теоріями, а також важливими чинниками формування політичної культури. Так, український дослідник Є. Головаха трактує "…політичну культуру як сукупність сталих форм ...
  Середа, 02 листопада 2011
 16. Самая Т. В. СПЕЦИФІКА ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У СУЧАСНОМУ ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... голосові ефекти. Для вітчизняного музикознавства залишається актуальним виявлення та вивчення ефективних методик вокального мистецтва. Вокальна школа у вузькому розумінні – це певна сукупність вокально-технічних ...
  Середа, 02 листопада 2011
 17. 1.2. Понятійно-категоріальний апарат культурологічного дослідження: проблема дистинкцій та специфікацій обрядової термін...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  Згідно із загальновживаним визначенням, обряд, ритуал, церемонія, церемоніал — це сукупність умовних, традиційних дій, позбавлених безпосередньої практичної доцільності, що слугують символом певних соціальних ...
  Середа, 02 листопада 2011
 18. Еротика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... сексуальність, сукупність психічних реакцій, переживань і вчинків, пов'язаних з... Сергій Тримбач І. Еротика й українське буття Далеко не завжди диференціюють поняття "еротика" ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні в контексті глобалізації. Аналітичний огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... сукупність знакових систем. Часто культурні явища розкладають на знаки-символи. Тому одна і та сама реальність може давати різні смислові значення, залежно від знакового кодування. З одного боку, символи ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні - огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... необхідних для розвитку мистецтва і культури взагалі. Про сучасну культуру почали говорити як про сукупність знакових систем. Часто культурні явища розкладають на знаки-символи. Тому одна і та сама реальність ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2