Пошук

Пошук за Ключовими словами українськiй Всього знайдено 26 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... полiтичнi, господарчi, суспiльнi структури, традицiї; 5) моделi поведiнки, людськi потреби та сподiвання." [Dupuis, p.47] В українськiй культурологiї, й ширше - в тiй сферi iнтелектуальної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Н. Гончаренко Анекдот

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сучаснiй українськiй фольклористицi iснує тенденцiя називати анекдотом твiр сатиричного та полiтичного спрямування, а "усмiшкою" чи "жартом" –дотепнi розповiдi з "м'яким гумором". Однак тепер анекдотами ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... ж саме значення, що й у свою епоху?" [Nachbar & Lause, p.317] Використовуючи вищезгаданi пiдходи, спробуймо поглянути на те, як формувалася й розвивалася концепцiя героя в українськiй культурi. Застосовуючи ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iсторiя термiну "популярний" в українськiй культурi породжує iншу проблему – чи мусить наш аналiз охоплювати також просвiтницькi брошурки-метелики кiнця ХIХ ст.? Адже в другiй половинi ХIХ ст. термiн "популярна ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... приналежнiсть до певної вiйськової структури, чи спосiб життя й систему цiнностей, чи нацiональнiсть? Та в тiм-то й рiч, що в українськiй культурi "козак" та "козацтво" - це, в певнi перiоди чи ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... життя, де українськiй культурi дозволено було хоч якось iснувати, залишалися дуже обмеженими. В територiально-адмiнiстративнiй одиницi, що називалася "Українська РСР", економiка, полiтика, природничi та ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... в космос. Слово "наука" в сучаснiй українськiй мовi вживається переважно у двох значеннях: по-перше, як синонiм слова "навчання" ("Грицева шкiльна наука" у Франка); по-друге, як коротка назва цiлої сфери ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... доби, героїв "друкованих" та "електронних"). За цiєю ознакою в українськiй культурi можемо говорити про добу домiнування усно-фольклорної реклами (аж по часи бурхливого розвитку промисловостi й преси ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... в рамках єдиного фольклорного стилю, котрий досi домiнує в українськiй культурi, вирiшально означуючи її своєрiднiсть. Сiльськi, мiстечковi, мiськi сади засвiдчують художнiй талант i смак народу, його ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. М. Стріха, О. Гриценко Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у яких використовується рiзнi форми суржику. 1. Згадувана попереднiм автором, описана О. Забужко "iнтонована цитатнiсть" у загалом правильнiй українськiй мовi iнтелiгентiв – окремi росiйськi слова ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Різник Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у той час петербурзькими композиторами, участь танцюристiв українського походження у виставах двiрської балетної трупи). Поряд iз бальними танцями загальну хореографiчну картину в українськiй культурi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... з архiву вченого. - К.: Музична Україна, 1990. Павлишин М. Козаки в Ямайцi: постколонiальнi риси в сучаснiй українськiй культурі. - Слово і час, 1994, N 4-5. - с.70. Погребенник Ф. Наша дума, наша пiсня. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... i архiєреї, що плодили на Українi московський язик i московський дух, заводили московську централiзацiю в давнiй демократичнiй українськiй церквi. Давня академiя Могили служила вже не Українi, не українському ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... у той час петербурзькими композиторами, участь танцюристiв українського походження у виставах двiрської балетної трупи). Поряд iз бальними танцями загальну хореографiчну картину в українськiй культурi ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... у яких використовується рiзнi форми суржику. 1. Згадувана попереднiм автором, описана О. Забужко "iнтонована цитатнiсть" у загалом правильнiй українськiй мовi iнтелiгентiв – окремi росiйськi слова ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... архiтектурну атрибутику, народний сад вiдзначається пишною декоративнiстю, iмпровiзацiйнiстю в рамках єдиного фольклорного стилю, котрий досi домiнує в українськiй культурi, вирiшально означуючи її своєрiднiсть. ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... в українськiй культурi можемо говорити про добу домiнування усно-фольклорної реклами (аж по часи бурхливого розвитку промисловостi й преси наприкiнцi ХIХ ст.); добу друкованої, масової реклами – передусiм ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... українськiй мовi вживається переважно у двох значеннях: по-перше, як синонiм слова "навчання" ("Грицева шкiльна наука" у Франка); по-друге, як коротка назва цiлої сфери суспiльного життя, пов’язаної з ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... рацiо, або цинiчному прагматизмовi, або ж конкуруючiй радянськiй мiфiлогiї. Донедавна сфери суспiльного, полiтичного, культурного життя, де українськiй культурi дозволено було хоч якось iснувати, залишалися ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... чи спосiб життя й систему цiнностей, чи нацiональнiсть? Та в тiм-то й рiч, що в українськiй культурi "козак" та "козацтво" - це, в певнi перiоди чи в певних контекстах, i перше, й друге, й третє, ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2