Пошук

Пошук за Ключовими словами уявлень Всього знайдено 41 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... зору на культуру - "галузевої" та "антропологiчної". "Галузева" точка зору пройшла досить довгу еволюцiю вiд традицiйних уявлень про культуру як передусiм "високе" мистецтво та культурно-iсторичну ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Є. Кононенко Жіночий ідеал

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... людських уподобань, смаків, уявлень про щастя важко говорити про ідеал жінки не в особистому розумінні, а як про якість, притаманну соціуму: здається, що векторна сума індивідуальних ідеалів буде ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... рисою її, однак, є велика бiблiографiя з "козацького" питання. Окрiм власне наукових праць, важливим (а часто й головним) джерелом знань та уявлень про козацтво для широкого загалу були й залишаються ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... жодних уявлень про спiльнiсть долi (як-от iудейська богообранiсть). Тому першою спiльною iдентичнiстю українцiв стала iдентичнiсть православна. Хто зраджував вiру, переставав вважатися українцем, попри ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. М. Стріха Мова

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... його на власний pозсуд, залежно від власних уявлень пpо патpіотизм і здоpовий глузд. Водночас навіть скpомні заходи з укpаїнізації, пpоведені Міносвіти в 1992-94 pоках (зводилися pеально до запpовадження ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... було для хазяїв своєрiдною гарантiєю проти небажаних адмiнiстративних наслiдкiв. Така полiтика агресивного "внесення святковостi в побут" чималою мiрою спричинила розмивання уявлень про свята, навiть ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... певних концепцiй та уявлень, потрiбних владi. Iнша рiч, що використання сакральних понять, речей, якостей у випадку полiтичного агiтпропу дещо iнше – останнiй ставить за мету створення у масовiй ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. Дмитренко М.К.Іван Франко та Олександр Потебня

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... методи, лінгвоетнопсихологічні підходи, що враховували ґенезу, становлення, розвиток свідомості й мови з формуванням світоглядних уявлень народу. Вчений один із перших у європейській науці звернув увагу ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. Нестеренко М.В.Компенсаторні елементи народної творчості: до постановки проблеми

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... та пояснює психологічні закономірності індивідуального мислення. Еволюція міфологічних уявлень дає зразок для аналізу продуктів індивідуальної психології, а історія звичаїв відображує розвиток індивідуальних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. Пірус Т.П.Народна писанка у традиційно-побутовій культурі українців Поділля

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... матеріалом для реконструкції світоглядних уявлень наших предків. Писанкова орнаментація Поділля є багатим і змістовним джерелом, що до певної міри відтворює систему давнього світосприйняття, своєрідного ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. Руденко Л.С.Проблема культурної ідентичності особистості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... може сприяти її учасникам у створенні певних уявлень одне про одного, у передбаченні поведінки, а з іншого – може мати обмежувальний характер, призводячи до конфронтації та конфліктів. Карпати, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. Босик З.О.Методика польового дослідження і запису зразків усної народнопоетичної творчості українців

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... етичних, естетичних, світоглядних уявлень. З метою більш повнішої фіксації фольклорного фонду місцевості, необхідно записувати не лише від старших людей, але й від осіб середнього віку, дітей, людей різної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. Журмій Н. М. ДУХОВНІСТЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ В МОНУМЕНТАХ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... свідомості відбулись такі трансформації, коли в одній схемі уявлень про світобудову, поєдналися діаметрально протилежні релігійні системи, що ідеологічно виключають одна одну. Наприклад, поєднання духовних ...
  Середа, 02 листопада 2011
 14. Ковтун В. Д. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... виховання. "Традиції виховання, освіти, світоглядних уявлень українського етносу сформували підґрунтя менталітету українського народу, національної системи освіти і виховання, своєрідності національної ...
  Середа, 02 листопада 2011
 15. Косахівська О. В. ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ЕЛЕКТОРАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... практичних звичаїв, – продовжує П. Рікер, – ми знаходимо традиції, які є живою пам’яттю цивілізації, а у глибині те, що, мабуть, є ядром феномена цивілізації, тобто ансамбль уявлень і символів, якими одна ...
  Середа, 02 листопада 2011
 16. Михальчук Н. В. МІСЦЕ І РОЛЬ СТЕРЕОТИПІВ У СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ...  По-третє, стереотипи політичної свідомості й поведінки соціально-політичної системи у цілому, наприклад, ідеологія та національна ідея. Найважливішу роль у формуванні другого рівня стереотипних уявлень ...
  Середа, 02 листопада 2011
 17. Садовенко С. М. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ НАРОДНОЮ КАЗКОЮ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... розширюється певне коло уявлень про навколишній світ, накопичується життєвий досвід, збільшується словниковий запас, розвивається мова, з’являється бажання виказувати свої погляди, устремління до виконавської ...
  Середа, 02 листопада 2011
 18. Синекоп Л. О. МУЗЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... зарубіжні музеї роблять ставку на розвиток уявлень дітей на світ, здібності спостерігати, класифікувати інформацію. Широко практикуються активні форми пізнання в процесі будь-якої діяльності, вільний обмін ...
  Середа, 02 листопада 2011
 19. Фабрика-Процька О. Р., Таран І. М. ЗНАЧЕННЯ АПЛІКАТУРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... педагог не повинен обмежувати розвиток аплікатурних уявлень учня класичними нормами. Іноді педагоги, вимагаючи педантичного виконання аплікатури, надрукованої в нотах, допускають щодо цього серйозні помилки, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 20. Вільчинська І. Ю. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... віддзеркалюють дослідження витоків і чинників соціальної характерології, народного духу (Г. Штейнталь, М. Лацарус), тотального людського феномена, колективних уявлень (Е. Дюркгейм, К. Леві-Строс, ...
  Середа, 02 листопада 2011
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 3