Пошук

Пошук за Ключовими словами фіксації Всього знайдено 18 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Танцюючих гуцулів відзначили у Києві

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... третій всеукраїнський та заключні гала-концерти. Фестиваль  проводиться з метою збереження і розвитку народних традицій хореографії, збагачення професійного і аматорського мистецтва, фіксації скарбів ...
  Вівторок, 08 листопада 2011
 2. Інструкція з обліку музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення недержавної частини музейного ...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... в процесі фотофіксації предметів основного музейного фонду; г) зразки сільськогосподарських культур і інших натуральних предметів, що швидко псуються і потребують частої заміни; д) об'єкти ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. Мартиненко О.М.Використання сучасних інформаційних технологій найефективніший шлях фіксації та збереження надбань художн...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сучасних комп’ютерних технологій збору, збереження, аналізу і розповсюдження інформації, комп’ютеризації всього циклу творчого процесу, розроблено власні методики фіксації і збереження цінностей духовної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. Босик З.О.Методика польового дослідження і запису зразків усної народнопоетичної творчості українців

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... як живого рухомого виду масової художньої творчості постійно потребує широкої мережі збирачів фольклору. Виконавці-інформатори є водночас і неповторними творцями, талант яких без своєчасної фіксації губиться. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. Українські календарно-побутові звичаї та обряди

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... фіксації польового матеріалу народнопоетичної творчості та про те чи інше явище народної культури. Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини  ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... дають можливість пізнати досліджувану місцевість в цілому. Тематичні – сприятимуть фіксації польового матеріалу із конкретно заданої теми народної культури. Короткі – допоможуть окреслити загальну основу ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. Каміна Л. І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛІВ З ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В СВІТЛІ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... на підтримку проведення на державному та регіональному рівні фольклорно-етнографічних експедицій, культурно-мистецьких заходів, створення державної системи дослідження, фіксації та збереження цінностей ...
  Середа, 02 листопада 2011
 8. Кравченко О. В. КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: КОНФЛІКТ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... суперечність стали чи найбільш характерним складовими рисами образу суспільства, виникає потреба не лише у їх фіксації проявів, а й в усвідомленні сутнісних характеристик тієї процесуальності, яка з ними ...
  Середа, 02 листопада 2011
 9. Самая Т. В. СПЕЦИФІКА ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У СУЧАСНОМУ ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... розвитку голосу. Даній проблематиці присвячені роботи Ю. Капустіна та Г. Когана – автори розглядають процес взаємодії музичного виконавства з технічними засобами фіксації музики. Праці Є. Гуренко та М. ...
  Середа, 02 листопада 2011
 10. Сухенко С. В. МИСТЕЦЬКИЙ МОДУС РЕАЛЬНОСТІ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... і практичною здатністю людської активності, мистецтво – специфічно людський спосіб сприйняття і фіксації навколишнього світу. У мистецтві об'єктивна реальність відображається і сприймається в суб'єктивній ...
  Середа, 02 листопада 2011
 11. 1.2. Понятійно-категоріальний апарат культурологічного дослідження: проблема дистинкцій та специфікацій обрядової термін...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... 1843 року. Воно мало проводитися в один день з народним весіллям, однак, за традицією відбувалося переважно до посаду — центрального дійства в народній весільній обрядовості. Прикметно, що фіксації весільних ...
  Середа, 02 листопада 2011
 12. 3.1.Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: передвесільний етап

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... дядю тай неню молодого з фамільйов, 10—20 осіб, і свою фамілію до себе і умовляли сі о дари..." [38, 4]. Далі автор фіксації подає чітку інформацію про те, що й кому необхідно подарувати. Притім відповідність ...
  Середа, 02 листопада 2011
 13. Основні тенденції розвитку масової культури в сучасній Україні в контексті глобалізації. Аналітичний огляд

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... а не замість одна одної. Однак і співіснування культур породжує свої проблеми, оскільки культурні території і не гомогенні, і не піддаються сталій картографічній фіксації. Вони перетічні, вони багатошарові, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 14. Форми концертної діяльності та організаційно-масових заходів у сфері аматорських колективів духової музики. Методична розробка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... угору і т.ін. При тактуванні варто домагатися стійкого положення верхньої частини тамбурмажора і чіткої фіксації кожної рахункової частки. При виконанні зустрічних маршів тактування, як правило, не відбувається. ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Українське народне хорове мистецтво як сценічний виразник традиційного народного гуртового співу. Методична розробка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... не мав змоги вільно, як це було в невеликих гуртах, розвивати свою пісенну лінію, тому виникла потреба фіксації співочих партій для узгодженого їх виконання великою кількістю співаків. З розвитком індустріалізації, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ТРАДИЦІЙНОГО І АМАТОРСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... актуальною необхідність вивчення збору і фіксації пам’яток старовинних ремесел. Важливим питанням залишається політика влади на місцях, яка всіляко сприяла би роботі народних майстрів на різних ділянках ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Розвиток масової культури в Україні

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... а не замість одна одної. Однак і співіснування культур породжує свої проблеми, оскільки культурні території і не гомогенні, і не піддаються сталій картографічній фіксації. Вони перетічні, вони багатошарові, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. АІС «Народна творчість України»

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... ЕОМ; програмно - через створення та використання єдиних програмних засобів мультімедійної фіксації об’єктів народної творчості, єдиних протоколів обміну даними між вузлами мережі та АРМами; інформаційно ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: