Пошук

Пошук за Ключовими словами характеру Всього знайдено 50 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. У Івано-Франківську презентуватимуть „Літературну казку Великобританії”

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... практичного характеру: що робити, якщо книжка розклеїлася, забруднилася, тощо.    Туризм Гуцульщини - Туризм Прикарпаття - Карпати  ...
  Понеділок, 10 вересня 2012
 2. У Долині встановлять фігуру Божої Матері - Цариця Карпатського краю

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... фігура Пречистої буде знаходитися під прозорим куполом з елементами вітражного скла; композицію вінчатиме корона. Купол мають підтримувати ажурні конструкції з елементами рослинного характеру. На  ...
  Неділя, 12 серпня 2012
 3. Ковальське мистецтво у древньому Галичі

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... мистецтва. Цього разу об’єктом знайомства з глядачами стала виставка художніх кованих виробів. Вони прикрашають архітектурні будівлі, композиції експериментального і виставкового характеру, а також камерні ...
  Середа, 04 липня 2012
 4. У Галичі вшанували пам’ять Патріарха Йосипа Сліпого

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... звернув увагу на важливих рисах характеру  Патріарха – борця за віру: на любові до свого народу, до своєї церкви та власної держави – і закликав наслідувати його приклад.      Урочистості продовжилися ...
  Неділя, 19 лютого 2012
 5. Інструкція з обліку музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення недержавної частини музейного ...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... сировинних матеріалів. 2.4.2. Основний фонд складають музейні предмети релігійного або світського характеру, що мають значення для історії і культури, у тому числі: а) історичні цінності – ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... (навiть унiверсально-оглядового характеру, як-от збiрник "Українська культура", створений у 1930-i роки на емiграцiї за редакцiєю Дм.Антоновича й нещодавно перевиданий "Либiддю"), i взагалi дискусiї про ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. Н. Гончаренко Анекдот

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  називають також короткi жартiвливi твори побутового характеру, з огляду на те, що i жарти-оповiдi, або окремi фрази, якi з'являються спонтанно, в певнiй ситуацiї, й анекдоти – лаконiчнi оповiдання, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... популярностi ставить перед нами питання: чи зараховувати до популярних книжки релiгiйного характеру, як-от "Четьї Мiнеї", що довший час були найпоширенiшою книжкою в українському народi? Натомiсть ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... рацiональним мисленням та "просвiщенним" суспiльно-полiтичним лiбералiзмом. Однак iсторiя, зокрема українська, дає безлiч прикладiв протилежного характеру: в нiй мiфологiзованi дискурси опановували ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Різник Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  Спiв як культурна практика укpаїнського наpоду iстотно рiзниться залежно вiд характеру тiєї чи iншої дозвiллєвої сфери: якщо для застiлля та камерно-побутового дозвiлля (скажiмо, для дiвочих вечiрок) ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... не просто частина свiтової науки, що розвивається на територiї СРСР, а наука iстотно особливого складу й характеру. ...Вона має якiсну своєрiднiсть, яка цiлковито залежить вiд нових суспiльно-економiчних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сучасному суспiльствi неминуче набрали музейно-етнографiчного характеру (їхні iнiцiатори – переважно мiсцевi iнтелiгенти-українофiли, священики i працiвники мiсцевих будинкiв культури). Окрiм того, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. О. Різник Пісня

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... відплив музикантів з України. Завдяки цьому серед культурного калейдоскопа імперської столиці посіла помітне місце й українська пісня (переважно ліричного й танцювально-жартівливого характеру), що нерідко ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... так би мовити, характеру, одержанi iншими науковими установами), а часом навiть фальсифiкують данi, аби приманити клiєнтiв. Найякiснiшою й найпомiтнiшою в сучаснiй Українi залишається реклама захiдна (або ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... мистецтва, що справляє значний вплив на формування свiтогляду, характеру, способу життя народу. Садiвництво як вид культури, зокрема – художньої, часто не береться до уваги в культурологiчних побудовах. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. О. Різник Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... нема, то не йди в танець!" Залежно вiд характеру танцю та від особливостей мiсцевої говiрки, танець фiгурує також пiд назвами "скоки", "гопки", "гульки", "музика", а "взятися до танцю" часом називається ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 17. М. Стріха Туризм

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... за яких гранично чітко випробовується сила духу, стійкість характеру, дружба, кохання (втім, незрідка це відповідало дійсності – особливо коли йшлося про тайгові чи північні подорожі). Відтак хлопці, що ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 18. О. Гриценко Тусовка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... лише в нас набули сенсацiйного характеру... Ситуацiя виглядає драматичною тому, що пов’язана iз заорганiзованiстю, стацiонарнiстю самого нашого суспiльства" [Кон, c.62]. Молодим "неформалам" наприкiнцi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 19. Давидова Н.Ф.Художнє аматорство серед представників національних меншин та етнічних груп України. Стан та перспективи ро...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... до світової спільноти й – утрата самоідентичності. Вплив маскультури на національні культури набуває дедалі масштабного характеру, чим занепокоєні інтелектуальні еліти багатьох країн. За даними ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 20. Дутчак В.Г.Традиція та експеримент у виконавській практиці бандуристів українського зарубіжжя

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... стала бандура братів О. і П. Гончаренків, названа "Полтавкою" (перші її зразки були створені ще у 1946 р. для Капели бандуристів ім. Т.Шевченка). Її основний звукоряд – діатонічного характеру, але система ...
  Четвер, 03 листопада 2011
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 3