Пошук

Пошук за Ключовими словами архетипових Всього знайдено 11 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. ВСТУП

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... архетипових мотивів. Вивчення конкретних регіональних втілень обрядовості українського народу дозволяє створити повноцінну картину міфологічної, світоглядної й ціннісної основи його культурного життя. ...
  Середа, 02 листопада 2011
 2. 1.1. Українська весільна обрядовість як предмет наукових досліджень

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... методу проаналізовано два блоки архетипових уявлень: західноукраїнський і архаїчний кельтський. Багатство накопиченого польового досвіду та узагальнюючих емпірію концептів засвідчує: традиційне весілля ...
  Середа, 02 листопада 2011
 3. 1.2. Понятійно-категоріальний апарат культурологічного дослідження: проблема дистинкцій та специфікацій обрядової термін...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... що виступає спадкоємцем архаїчних світоглядних моделей, або ж їхніх архетипових стрижнів. Отже, концептуально найближчим до завдань нашого аналізу серед усіх семантично споріднених категорій виступає ...
  Середа, 02 листопада 2011
 4. 1.3.Категоріальний каркас теорії архетипів як методологічне знаряддя дослідження народної обрядовості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... архетипових образів та спадковий характер їх передавання. Архетип і відповідні до нього міфологеми К. Леві-Строс вважав категоріями символічної думки, на що звертає увагу Е. Мелетинський [157, 166]. Апелюючи ...
  Середа, 02 листопада 2011
 5. 2.1.Архетип Сизигія та його маніфестація у міфологемі ієрогамії як сакральний стрижень української весільної обрядовос...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... ISBN 978-966-452-054-3 Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини - Монографія Розділ ІІ. СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ АРХЕТИПОВИХ МОТИВІВ В СИСТЕМІ ...
  Середа, 02 листопада 2011
 6. 2.2.Архетиповий мотив Світового Дерева у весільній обрядовості Середньої Наддніпрянщини: традиційні особливості як ключ ...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини - Монографія Розділ ІІ. СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ АРХЕТИПОВИХ МОТИВІВ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ 2.2. Архетиповий ...
  Середа, 02 листопада 2011
 7. 2.3.Коровай як атрибут українського весілля: архетиповий мотив вічного повернення або священного кола

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ...  Розділ ІІ. СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ АРХЕТИПОВИХ МОТИВІВ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ 2.3. Коровай як атрибут українського весілля: архетиповий мотив вічного повернення або священного ...
  Середа, 02 листопада 2011
 8. 3.2.Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: символіка весільного та післявесільного етапів

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... для нашого дослідження тези про забезпечення спадкоємності традицій навіть в умовах світоглядних "струсів" наскрізністю їхніх архетипових складників, потрібно звернути увагу, як у випадку обряду комори ...
  Середа, 02 листопада 2011
 9. 3.3. Архетипові мотиви обрядової культури в мистецтві та грі

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... зразки засвоєння, відлуння й відтворення архетипових весільних (зокрема, Ієрогамічних) мотивів. Для прикладу пошлемося, скажімо, на вірш В. Голобородька "Тур з одним рогом". Узяті епіграфом слова з народної ...
  Середа, 02 листопада 2011
 10. ВИСНОВКИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... домінацій в системі панівних архетипових мотивів. © З.Босик, 2010 - ISBN 978-966-452-054-3 Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини - ...
  Середа, 02 листопада 2011
 11. ПЕРЕДМОВА

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... проявів загально культурних констант у вигляді локальної системи домінацій і преференцій архетипових мотивів. Методологічно плідним виявилося й здійснене авторкою зіставлення архетипу як інваріантної ...
  Середа, 02 листопада 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: