Пошук

Пошук за Ключовими словами архетипу Всього знайдено 8 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Журмій Н. М. ДУХОВНІСТЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ В МОНУМЕНТАХ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... свою писемність, відстоювали місце слов’янських народів у християнському світі, відіграли роль "засновників кирило-мефіодієвської концепції "алфавіту світу та софійного архетипу сприйняття буття як книги ...
  Середа, 02 листопада 2011
 2. 1.3.Категоріальний каркас теорії архетипів як методологічне знаряддя дослідження народної обрядовості

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... на платонівській традиції. У Платона "архе" трапляється в значенні онтологічного (начала сутності) та гносеологічного (начала пізнання) принципів. До аналітичної психології К. Г. Юнга поняття архетипу ...
  Середа, 02 листопада 2011
 3. 2.1.Архетип Сизигія та його маніфестація у міфологемі ієрогамії як сакральний стрижень української весільної обрядовос...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... ідеального архетипу, "досвідчено" переживати вічність тут і тепер. Відтворення міфічної пра-події в ритуалі припускає скасування профанного часу і перенесення людини до сакрального маго-всесвіту, який ...
  Середа, 02 листопада 2011
 4. 2.3.Коровай як атрибут українського весілля: архетиповий мотив вічного повернення або священного кола

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... а основний символ архетипу самості — мандала в її численних різновидах: абстрактний круг, німб святого, вікно-розетка тощо. Отже, мандала — це архетиповий образ "священного кола", існування якого ми простежуємо ...
  Середа, 02 листопада 2011
 5. 3.1.Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: передвесільний етап

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Х. Ящуржинського, у межах семантики дівич-вечора версія дерева — гільце "служить символом розквітлої краси дівочої" [269, 38]. Семантику гільця, а також фольклорні мотиви, що зберігають відлуння архетипу ...
  Середа, 02 листопада 2011
 6. 3.3. Архетипові мотиви обрядової культури в мистецтві та грі

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... до антиципацій майбутнього, починаємо послуговуватися технологію ритуалу. Ритуал переважно і являє собою той самий вічно-повторюваний сюжет, який припускає можливість звернення до потенціалу архетипу, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... 2. — С. 60—69. Лисюк Н. А. Міфологічний хронотоп / Н. А. Лисюк. — К. : Укр. фітосоціол. центр, 2006. — 200 с. Лисюк Н. Поняття архетипу в народній культурі / Н. Лисюк // Дух і літера. — 2001. — № ...
  Середа, 02 листопада 2011
 8. ПЕРЕДМОВА

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... проявів загально культурних констант у вигляді локальної системи домінацій і преференцій архетипових мотивів. Методологічно плідним виявилося й здійснене авторкою зіставлення архетипу як інваріантної ...
  Середа, 02 листопада 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: