Пошук

Пошук за Ключовими словами видатків Всього знайдено 19 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Закон України «Про культуру». Проект

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... законодавством джерела. 2. Розміри видатків Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів для потреб сфери культури визначаються з урахуванням: державних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Реєстраційна картка гастрольного проекту

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... стане ....................IV. Кошторис проекту   Статті видатків Мінкультури Інші джерела 1. Оплата праці     2. Обладнання     3. Матеріальне ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. Положення про порядок розподілу коштів спеціальних фондів бюджетів на підтримку вітчизняних гастролерів. Проект

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... стане ....................IV. Кошторис проекту   Статті видатків Мінкультури Інші джерела 1. Оплата праці     2. Обладнання     3. Матеріальне ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. Методика визначення розмірів фінансового забезпечення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері к...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  (Концепція) 1. Підстави для фінансування закладів культури за рахунок видатків державного бюджету та місцевих бюджетів у законах України Для фінансування державних та ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до «Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання т...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  (на доручення КМУ від 29.08.08 № 10997/0/2-08) 1) Щодо необхідності змін до “Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів...” в частині видатків на культуру На сьогоднішній день розрахунок ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. Додаток С. Порядок відбору виконавців та визначення обсягів фінансування науково-дослідницьких та проектно-конструкторсь...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... бюджетного запиту МКТ, згідно з нормативно-правовими актами, що визначають порядок формування обсягів вказаних видатків, які обов`язково обґрунтовуються відповідними розрахунками. 7.2. Фінансове ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. Розділ 1.Доопрацювання та узгодження проекту Закону України «Про культуру»

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... творчих працівників, що становить: для чоловіків – не менше 12,5 років; для жінок - не менше 10 років. Внесення запропонованих змін потребує додаткових видатків з державного бюджету. При цьому розрахунок ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. Розділ 9.Розробка проектів документів із стандартизації послуг закладів культури

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... бюджетної забезпеченості на одного жителя визначається як середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на минулий бюджетний період на одного жителя і ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. Розділ 10.Розробка пропозицій щодо внесення змін і доповнень до «Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів…» дл...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... мережі закладів культури та їх кадрової наповненості. Це може бути зроблено шляхом застосування коригуючих коефіцієнтів до обсягів видатків, розрахованих на базі нормативу бюджетної забезпеченості на одного ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. Основні підходи до регулювання сфери культури: українські реалії та досвід Республіки Польща

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... видатків з місцевого бюджету; управління майном, що належить до комунальної власності; управління закладами освіти, культури тощо, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення ...
  Четвер, 23 червня 2011
 11. КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ НА 2006-2010 РОКИ. ПРОЕКТ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... підрозділами ВНЗ; поліпшення структури фінансування наукових установ: збільшення видатків на технічне переоснащення, на наукові видання та відрядження, на проведення наукових конференцій та семінарів, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 12. Концепція методики визначення розміру фінансового забезпечення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культу

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... культури за рахунок видатків державного бюджету та місцевих бюджетів у законах України Для фінансування державних та комунальних закладів культури (музеї і заповідники, бібліотеки, архіви, клубні заклади) ...
  Четвер, 23 червня 2011
 13. Підготовка аналітичних матеріалів до Парламентських слухань та Днів Уряду з питань розвитку культурної сфери в Україні

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... бюджетних видатків на культуру і мистецтво – як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні; поліпшити умови творчої праці та соціальну захищеність професійних митців, працівників гуманітарної сфери; ...
  Четвер, 23 червня 2011
 14. Дослідження актуальних питань міжнародних культурно-мистецьких зв’язків

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... художніх фільмів імені Олександра Довженка, у межах видатків, передбачених Міністерству культури і мистецтв України; Кабінету Міністрів України: розробити і подати проекти положень про порядок надання ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Дослідження взаємодії державного і недержавного секторів культури та розробка пропозицій щодо вдосконалення партнерства держави, регіон

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... не є пріоритетними. За розмірами видатків на культуру й мистецтво та кількістю підпорядкованих їм закладів деякі регіональні управління культури (наприклад, міське у столиці Києві) можна порівняти з Міністерством ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. Дослідження нових форм господарювання та фінансування культурно-мистецьких організацій (продюсерство, конкурсні гранти, ангажемент тощо)

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... фінансування виборчої компанії А.Квасневського восени того самого року [ Там само, с. 75]. Слабкою ланкою кіноринку залишається мережа кінотеатрів, яка вимагає значних видатків на модернізацію. Починаючи ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Аналіз досвіду державного протекціонізму щодо вітчизняних культурних індустрій у світі й в Україні та розробка відповідних рекомендацій

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... та послуг, ведення моніторингу культурно-дозвіллєвих видатків у сімейних бюджетах громадян тощо; піднести рівень і розширити масштаби аналітичних досліджень у галузі, створити ефективні науково-аналітичні ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Аналіз стану і тенденцій формування правової бази культури та підготовка рекомендацій щодо її вдосконалення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ...  Кілька його статей окреслюють правові рамки бюджетного фінансування культури й мистецтва: “Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. 1. До видатків, що здійснюються з Державного ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Розробка пропозицій щодо вдосконалення методики формування бюджетних витрат на культуру та мистецтво на програмно-цільових засадах з вик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... (24 %), бібліотеки (20 %) та освітні заклади (17-18 %). Дещо менші частки видатків припадали на концертні організації (10-12 %), театри (10-11 %), музеї та виставки (8-10 %). Незначними були видатки на ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: