Пошук

Пошук за Ключовими словами культурi Всього знайдено 32 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сферою: "Культурi притаманнi два фактори, що значною мiрою визначають структуру та взаємодiю елементiв будь-якого суспiльства: - релiгiя (iдеологiя), що закладає пiдвалини культурного досвiду нацiї, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... того героя (а також концепцiя героїзму як така) в данiй культурi змiнюється в часi. Важається, що герой – це той, хто принаймнi раз вчинив щось видатне, велике, й завдяки цьому уславився – як не ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Волошенюк, С. Тримбач Кіно

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... верху, "скидається" на самий низ засобами, добре знаними й у вітчизняній смiховiй культурi. Персонаж занурюється в атмосферу масового театралізованого дійства, пронизаного стихією оновлюючого ритуального ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iсторiя термiну "популярний" в українськiй культурi породжує iншу проблему – чи мусить наш аналiз охоплювати також просвiтницькi брошурки-метелики кiнця ХIХ ст.? Адже в другiй половинi ХIХ ст. термiн "популярна ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... приналежнiсть до певної вiйськової структури, чи спосiб життя й систему цiнностей, чи нацiональнiсть? Та в тiм-то й рiч, що в українськiй культурi "козак" та "козацтво" - це, в певнi перiоди чи ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... дiї яких українська культурна традицiя зiбрала щедрий врожай мiфологiчних текстiв. Однак поза цiєю традицiєю та цiлком реальним тиском мiфолюбивої патрiотичної громадської думки, в нашiй культурi iснує ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. М. Стріха, О. Гриценко Музей

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... як український храм В європейськiй культурi музей як iнституцiя i як культурна практика формувався поволi, вбираючи риси й функцiї кiлькох бiльш раннiх явищ. По-перше, храмiв з їхнiми культовими ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Різник Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... провiдну роль спiву, адже пpавославний ритуал виключав iнструментальну музику як "грiховну", "диявольську". Через це в нашiй культурi вiд часу Київської Русi встановилася особлива роль спiву, що вийшов ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... республiки у Москвi – це вважалося величезною вiхою в культурi відповiдної республiки (див., напр., будь-яку радянську "iсторiю" українського мистецтва). Нарештi, найнижчий iєрархiчний рiвень посiдали ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Волошенюк Радіо

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... i з величезними труднощами "усно вимовлялись", що, втiм, притаманне всiй культурi радянського тоталiтарного суспiльства, де всi мистецтва щонайперше мусили бути тлумачами iдеологiчних конструкцiй. Однак ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... понять" [Tankard, p. 327]. Танкард стверджує, що: "Використання священних слiв, понять та символiв з метою продати товар стало узвичаєною рiччю в американськiй культурi. Слова й символи, що експлуатуються ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... поверховiсть i приблизнiсть в оцiнках значення садiвництва у економiцi й культурi України. Вiдповiдно периферiйну роль (або зовсiм нiякої) вiдведено йому i в культурнiй свiдомостi українцiв, хоч уже й ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. М. Стріха, О. Гриценко Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... лежить тенденцiя до легiтимiзацiї суржикомовних культурних практик, до дальшої кристалiзацiї явища диглосiї в нашiй культурi. Утiм, це сьогоднi лише одна з тенденцiй, i чи сформується в майбутньому ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. О. Різник Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у той час петербурзькими композиторами, участь танцюристiв українського походження у виставах двiрської балетної трупи). Поряд iз бальними танцями загальну хореографiчну картину в українськiй культурi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. О. Гриценко Тусовка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iсторiї про свої давнi заслуги, "тусуючись" серед свiтил i пiдтримуючи цим свiй авторитет. Розгляд явища тусовки в українському суспiльствi та культурi доцiльно починати там, звiдки вийшов термiн ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iсторичних епох. Бували перiоди, коли вся висока і значна частина звичаєвої культури були тотожнi культурi церковнiй. Бували й такi часи, коли вплив церкви, як i взагалi вплив iсторичної традицiї, майже ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 17. Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... у той час петербурзькими композиторами, участь танцюристiв українського походження у виставах двiрської балетної трупи). Поряд iз бальними танцями загальну хореографiчну картину в українськiй культурi ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... лежить тенденцiя до легiтимiзацiї суржикомовних культурних практик, до дальшої кристалiзацiї явища диглосiї в нашiй культурi. Утiм, це сьогоднi лише одна з тенденцiй, i чи сформується в майбутньому ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... у економiцi й культурi України. Вiдповiдно периферiйну роль (або зовсiм нiякої) вiдведено йому i в культурнiй свiдомостi українцiв, хоч уже й те, що на долю споконвiку садiвничої України припадало близько ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... стверджує, що: "Використання священних слiв, понять та символiв з метою продати товар стало узвичаєною рiччю в американськiй культурi. Слова й символи, що експлуатуються в такий спосiб, нерiдко стосуються ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2