Пошук

Пошук за Ключовими словами нацiональної Всього знайдено 30 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... дiяльностi, яку не надто зграбно називають "українською думкою", проблема нацiональної культури як цiлiсної системи, що охоплювала й обслуговувала б усi основнi сфери життя й усi верстви суспiльства, ставилася ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  Не вмре, не загине – От де, браття, наша слава, Слава України! Т. Шевченко, "До Основ’яненка", первiсна версiя Важливим аспектом вивчення будь-якої нацiональної культури, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Волошенюк, С. Тримбач Кіно

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... в масовiй свiдомостi українця XX cтолiття – ще один "безпечний" спосiб нацiонального самоствердження. Якщо поява пеpших фiльмiв О. Довженка – "Звенигоpи" та "Аpсеналу" – пpинесла автоpу статус "нацiональної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... яку можна вважати фундаментальною для популiстської (народницької, або ж просвiтницької) концепцiї нацiональної культури та культурної полiтики: "Нам не вiльно наркотиками, умисним гранням на рiзунських ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... нацiональної. Зі скасуванням Гетьманщини козацтво частково, верхiвкою, злилося з загальноросiйським дворянством, частково ж знову опинилося в ролi всього лишень суспiльного стану (фактично - вiльних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... тiлi дужчих сусiдiв, зробили це "прагнення мiфу" постiйною невiд’ємною частиною нацiональної думки, а мiфотворчiсть – мало не нацiональним лiтературно-мистецьким жанром. Поколiння за поколiнням українськi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. М. Стріха, О. Гриценко Музей

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... з європеїзаторським сцiєнтизмом, що сформувало ментальнiсть нацiональної елiти початку ХХ ст., iншими словами – батькiв-фундаторiв УНР. Показовими в цьому вiршику є багато деталей – i те, що з-помiж ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Різник Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... а й емоцiйних прiоритетiв всерединi нацiональної музики (пiсня – журлива, танець – веселий). Тpадицiйним учасником народних свят стали т.зв. "тpоїстi музики" (складалися переважно з тpьох iнстpументiв ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... нацiональної культури, то можна констатувати, що сфера науки виявилася у нас чи не найбiльш "неповною". Не сформувалося й бiльш-менш широкого українського наукового середовища, не тотожного "свiдомiй" ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... молебнi, парадували, примушували наше вiйсько брати в тому участь, кричати "слава!" Це, мовляв, iмпонувало масам i привертало прихильнiсть попiвства до нацiональної української справи" ("Відpодження нації”, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Волошенюк Радіо

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... та пошуки корiння, вiдродження (чи новобудова пiд маркою вiдродження) нацiональної традицiї. Воно поставлене перед необхiднiстю приєднатися до свiту, не втpачаючи нацiональної iдентифiкацiї, збудувати ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. О. Різник Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... нацiональної популярної культури. На жаль, український народний танець аж до початку ХХ ст. не був предметом ґрунтовного теоретичного дослiдження. А побутування цього явища надмiрно романтизувалося ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. Л. Новикова, С. Тримбач Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... її "просвiти". Мета очевидна: українiзацiя, пiд якою розумiлося навернення мiльйонiв до етнонацiональної проблематики, i одержавлення свiдомостi: проста людина мала почути в державi "свого". Нi першого, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... нацiональної iнтелiгенцiї. В етнографiчних розвiдках цього часу зафiксовано чимало спостережень стосовно побутування фольклору, розпочато ґрунтовні дослiдження носiїв фольклору: "Из женщин, которые ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... УАПЦ, попри безумовнi симпатiї нацiональної iнтелiгенцiї, так i не зумiла стати помiтною силою. Мiсцева влада як правило вiдмовляла громадам УАПЦ у переданнi храмiв, i на понад 5000 парафiй УПЦ тут на ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... її "просвiти". Мета очевидна: українiзацiя, пiд якою розумiлося навернення мiльйонiв до етнонацiональної проблематики, i одержавлення свiдомостi: проста людина мала почути в державi "свого". Нi першого, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... набув, окрiм святково-ритуальних, ще й дозвіллєвих та власне мистецьких функцiй, що стали визначальними в пiзнiшу добу. Дозвiллєво-святковi функцiї танцю й становлять основний змiст його як феномена нацiональної ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Радіо

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... та пошуки корiння, вiдродження (чи новобудова пiд маркою вiдродження) нацiональної традицiї. Воно поставлене перед необхiднiстю приєднатися до свiту, не втpачаючи нацiональної iдентифiкацiї, збудувати ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... молебнi, парадували, примушували наше вiйсько брати в тому участь, кричати "слава!" Це, мовляв, iмпонувало масам i привертало прихильнiсть попiвства до нацiональної української справи" ("Відpодження нації”, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... науки, її iдеологiї та субкультури. Коли вживати небезперечних термiнiв "неповноти" (за Д.Ч ижевським) чи "неповноструктурностi" (за I. Дзюбою) нацiональної культури, то можна констатувати, що сфера науки ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2