Пошук

Пошук за Ключовими словами означає Всього знайдено 50 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. В. Солодовник Газета

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  що означає можливість їх пеpедплати на всій теpитоpії деpжави, автоматично обумовлює набуття ними загальнодеpжавного статусу. Якщо в часи СРСР всі "pеспубліканські" газети виходили в Києві,  ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... героя iснує, це означає, що вiн уже вчинив щось видатне й став знаменитим (бо як би ми дiзналися про це?) – й саме вже це, розказане в значущих i барвистих деталях (чи то в народнiй легендi, чи хоч би ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. Є. Кононенко, С. Тримбач Еротика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... бути вищою їдністю обох". Статевий акт не здатен здолати той поділ людей і людського: "Перебувати в статевій поділеності — означає перебувати на шляху до смерті". Відтак потяг до статевого акту є, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. Т. Шумейко, В. Шемошюк Житло

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... як склалося потiм у подорожнього – не доведи Господи останнi днi свої вiдбувати у пiдземному переходi та на вокзалi: це означає, як не треба, як не можна жити. Про культуру тих, для кого безпритульнiсть ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... англiйське, за словником Scribner-Bantam воно означає: а) грубу палицю; б) масть у картах (зображення листка конюшини, тобто треф); в) групу осiб, що об`єдналися для якоїсь спiльної мети чи дiяльностi; ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iдеологеми, що прогрес культури й освiти означає завоювання "високим мистецтвом" деедалi бiльшої, а в перспективi – всiєї читацької аудиторiї, iз паралельною смертю всього "примiтивно-розважального". Цiлком ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  Що в турка я перевернувся? Чому просте перевдягання стає для Карася чимось на кшталт цiлковитої змiни iдентичностi? I що означає слово «козак» у цьому уривку? Вбрання, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... цiлiсностi, включно з її системою цiнностей та вiрувань, з її "традицiйними" мiфами та героями. Це, звичайно, не означає, що нацiональна iдеологiя безкритично все це приймає. Навпаки – попри увесь пiєтет ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. Л. Новикова, С. Тримбач Мильні опери

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  Л. Hовікова, С. Тpимбач Теpмін є калькою від англійського "soap opera", що означає сеpійна за фоpмою денна телепpогpама в жанpі "домашня дpама" або "домашня комедія". Стилістика мильної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. М. Стріха, О. Гриценко Музей

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... усiх муз (а слово МУЗЕЙ означає "мiсцеперебування муз") автором згадано лише Клiо – музу iсторiї (яка в античнi часи належала до мистецтв). I те, що "кожний камiнець" трактується як речовий доказ не якої-небудь ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... утилiтарне, "баришницьке" призначення комерцiйної реклами зовсiм не обов’язково означає її низький художнiй рiвень, часто якраз навпаки: "Рекламнi матерiали є явно кращою частиною будь-якого американського ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... perestroika. З етимологiї слова "сам-видав" можна зробити висновок, що цим термiном позначається всяка друкована продукцiя, видана самим автором – чи то суто технiчно (набiр, друк, копiювання), чи то фiнансово ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. М. Стріха, О. Гриценко Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... що означає слово "уряд", зауважував: "ну так би й писали – правительство!". 5. Cвого роду суржиком можна вважати мову русифiкованих українцiв, яка значною мiрою зберiгає українську орфоепiю (Л. Брежнєв ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. Л. Новикова, С. Тримбач Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Це пов’язано з рiзними чинниками – як полiтичними, так i економiчними. Багатолiтня звичка вiтчизняного глядача натискати першу "московську" кнопку щось та означає. Окрiм того, дешевше закупити у московської ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. М. Стріха Туризм

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  Максим Стpіха Хоча в сучасних західних мовах слово "туризм" дедалі частіше означає насамперед "сферу надання послуг особам, що перебувають на відпочинку, наприклад, готелі, ресторани" ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. О. Гриценко Тусовка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... рамки росiйськомовного молодiжного сленгу, де "тусуватися" означає крутитися без особливої утилiтарної мети серед звичної компанiї "своїх" – приятелiв, знайомих, сусiдiв по мiськiй околицi, колег за професiєю ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 17. Лоцман Р.О.Проблема тлумачення народної манери співу

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Специфічною ознакою української мови, порівняно з іншими слов’янськими мовами, є те, що мова і написання не мають значних розбіжностей. Це позначається і на сольному народнопісенному виконанні. Орфоепія ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 18. Максим В.П.Хліб у поховальному обряді села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... жгутами у вигляді хреста. Назва цього калача запозичена із молдавської й румунської мов. В етимологічному словнику української мови зазначено, що по-молдавськи "помане" означає поминальні дарунки, а в ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 19. Толошняк Н. А., Лоскутова Т. М.Редакційні особливості прелюдій і фуг Добре темперованого клавіру Й.-С. Баха

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  університету ім. В.Стефаника "Поняття "класик" фактично означає те, що даний митець … незалежно від того, ... Толошняк Н. А., кандидат мистецтвознавства, доцент ІМ Прикарпатського ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 20. Яровий В.М.Український фольклор і сучасний глобалізаційний світ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... складу. Це означає, що фольклорні мелодії перекладаються для академічних колективів чи народних ансамблів, або для ансамблів фольклорно-аутентичної орієнтації. Якщо в академічних оркестрах та ансамблях ...
  Четвер, 03 листопада 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 2 з 3