Пошук

Пошук за Ключовими словами поділля Всього знайдено 17 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Т. Шумейко, В. Шемошюк Житло

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сбоpник. – Хаpьков, 1889. Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ - ХХ ст. – К., 1980. Культуpа і побут населення Укpаїни. – К., 1993. Кpжемінський К. Стінні pозписи на Уманщині. Мотиви оpнаменту. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. М. Стріха Субкультури і меншини

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... подібні процеси відбулися на Слобожанщині – землях Московської деpжави, колонізованих у сеpедині ХVІІ ст. укpаїнцями. Натомість українське Правобережжя, Поділля й Волинь увійшли до складу Росії лише внаслідок ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. Пірус Т.П.Народна писанка у традиційно-побутовій культурі українців Поділля

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  Пірус Т. П. , зав. навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького ДПУ ім. М.М.Коцюбинського Писанка – стародавній символ язичницького походження. Писанка ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. Черниш М.О.Аналіз розвитку і трансформації культурно-побутових форм у контексті формування національної культури України

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Полісся, Середнє Подніпров’я, Поділля, Карпати і Прикарпаття. Кожен з цих регіонів має власні етнографічні особливості, що найяскравіше виявили себе в крої, силуеті, колориті, художньо естетичних засобах, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. Вовк Л. П., Новицька А. І. ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ – ВИДАТНА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (до 145-річчя від дня на...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... дисертацію з історії Поділля в ХІV—XVII cт. Після захисту дисертації окремим виданням вийшла його книга "Барское староство. Исторические очерки", доповнена двома томами архівних джерел. В 1894 р. ...
  Середа, 02 листопада 2011
 6. Кухарєва О. К. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... національних меншин Поділля "Всі ми діти твої, Україно". З нагоди Днів слов’янської писемності і культури в м. Вінниці були організовані Подільські науково-освітні Кирило-Мефодіївські читання "Традиції ...
  Середа, 02 листопада 2011
 7. Пірус Т. П., Пірус К. Л. З ДОСВІДУ РОБОТИ ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ДУШІ КРИНИЦЯ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДА...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... колектив "Душі криниця", керівником якого стала Л. С. Мельничук... Пірус Т. П., завідувач навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Пірус К. Л.,керівник фольклорно-етнографічного ...
  Середа, 02 листопада 2011
 8. 3.1.Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: передвесільний етап

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... минулого століття. В Україні 30—40-х років ХХ ст. процеси руйнації народної обрядовості набрали катастрофічних масштабів. В. Нолл на підставі свідчень інформаторів зі Східного Поділля, Київщини, Запоріжжя, ...
  Середа, 02 листопада 2011
 9. 3.2.Традиційний весільний обряд та динаміка його трансформації: символіка весільного та післявесільного етапів

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... звичай "доїння зайця" (його опудала), який супроводжувався "недвозначними грубуватими жартами та натяками" (Вінниччина, Східне Поділля) [44, 420—422]. Паралельно в тому ж регіоні поширеними були "комірні" ...
  Середа, 02 листопада 2011
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... — № 4. — С. 32—39. Курочкін О. В. Обрядовість (Календарні свята й обряди) / О. В. Курочкін // Поділля : іст.-етногр. дослідж. / [під ред. А. Пономарьова]. — К., 1994. — С. 358—385. Курочкін О. В. Поховальні ...
  Середа, 02 листопада 2011
 11. Субкультури і меншини

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... – землях Московської деpжави, колонізованих у сеpедині ХVІІ ст. укpаїнцями. Натомість українське Правобережжя, Поділля й Волинь увійшли до складу Росії лише внаслідок "розборів Польщі" 1772-1795 років. ...
  Четвер, 23 червня 2011
 12. Житло

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... сбоpник. – Хаpьков, 1889. Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ - ХХ ст. – К., 1980. Культуpа і побут населення Укpаїни. – К., 1993. Кpжемінський К. Стінні pозписи на Уманщині. Мотиви оpнаменту. ...
  Четвер, 23 червня 2011
 13. Українське народне хорове мистецтво як сценічний виразник традиційного народного гуртового співу. Методична розробка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... із споживача пісенної творчості в творця. ПРОВІДНІ АМАТОРСЬКІ НАРОДНО-ХОРОВІ КОЛЕКТИВИ УКРАЇНИ, ЯКІ ВЕДУТЬ АКТИВНУ КОНЦЕРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ Вінницька область Народний аматорський хор “Вінок Поділля” ...
  Четвер, 23 червня 2011
 14. Аспекти весільної та родильної обрядовості в Україні

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... регіон, Полісся, окремі райони Західного Поділля). Цей ритуал здійснювався двічі: перед відправленням до церкви і після шлюбу. Особливо красивим і веселим звичаєм в ХІХ – на початку ХХ ст. був весільний ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Стан збереження, відтворення та популяризації традиційних народних свят і обрядів України у ХХІ столітті

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... жниварську, поліську колискову і полтавську весільну. Також заслуговує увагу CD audio ”Над річкою Карайцем” – український традиційний фольклор з Поділля. Сюди ввійшли найхарактерніші зразки традиційної ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. Основні тенденції розвитку народного декоративно-ужиткового та аматорського мистецтва України на сучасному етапі

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... поєднанням світлих кольорів – сріблястих, золотистих, білих і блакитних. Для Поділля характерні поєднанням світлих кольорів – сріблястих, золотистих, білих і блакитних. В період 60-х-80-х рр. ХХ ст. державна ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. ОСНОВИ РОБОТИ З АМАТОРСЬКИМИ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... групи. Рівне, 1985 Баштан С., Омельченко Л. Школа гри на бандурі. К., 1989 Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів. К., 1990 Іванов П. Музики з Поділля. К., 1972 Іванов П. ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: