Пошук

Пошук за Ключовими словами показники Всього знайдено 20 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. Івано-Франківськ зайняв друге місце у ТОП-20 культурних міст України від журналу «Фокус»

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... половини фіналістів рейтингу найбільш культурних міст розташовані саме в західній частині країни. Як пояснює редакція, це обумовлено тим, що деякі показники вираховувались по співвідношенню кількості культурних ...
  П'ятниця, 13 липня 2012
 2. Транспорт та зв’язок на Гуцульщині XIX - першої третини XX ст.

  Категорія: Блог Туризм/Туризм

  ... в Косівському повіті їх було 7,57%, а в Надвірнянському - 35,12. Стосовно площі повітів, через які вони пролягали, ці показники є ще скромнішими. Зокрема, в Косівському повіті на 100 км2 площі державних ...
  Понеділок, 07 листопада 2011
 3. Аналіз регуляторного впливу Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благоді...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... характер. 7. Визначення показників результативності регуляторного акту Якісні показники: - зміцнення партнерства держави і підприємницького середовища у вирішенні важливих проблем розвитку ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. Концепція системи культурно-мистецьких послуг та державних гарантій щодо їх надання

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... основних державних соціальних гарантій; соціальні норми і нормативи - показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. Методика визначення розмірів фінансового забезпечення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері к...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... закладами культури включаються: перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури; показники якості надання населенню ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до «Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання т...

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... ПСМНЗ в Україні - до загальної чисельності учнів ПСМНЗ (обидва показники наявні в формі звітності 1-ДМШ). Нsm = Wism / Usm; де Нsm – фінансовий норматив бюджетного забезпечення ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. Розділ 9.Розробка проектів документів із стандартизації послуг закладів культури

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Нормативні акти

  ... нормативів у сфері обслуговування закладами культури включаються: перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури; показники ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. М. Стріха, О. Гриценко Музей

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Київська чи Києво-Печерська Лавра, що найпершими на теренах України (й досі – останніми) були 1990 року внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, доводилися лише показники по кількості відвідувачів. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. Дмитренко М.К.Іван Франко та Олександр Потебня

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... творчості для становлення певних етнічних спільнот та механізмів самоорганізації суспільств. В основі концепції О.Потебні лежать ґрунтовні наукові показники: вчення про слово, теорія міфу, художнього образу ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. Строкач І. І., Замахаєва Г. В. КОНТИНГЕНТ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЇХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ В НІБ УКРАЇНИ (аналіз за 20 років)

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... 1996—2000 рр., 2001—2005 рр. та 2006—2010 рр. Кількісні показники користувачів за категоріями, освітою та віковими ознаками були переведені у відсоткові показники. Вирахувані середні ...
  Середа, 02 листопада 2011
 11. Музей

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... – останніми) були 1990 року внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, доводилися лише показники по кількості відвідувачів. Передбачалося, що науковою роботою з дослідження пам’яток музейники можуть займатися ...
  Четвер, 23 червня 2011
 12. РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: Зміни і доповнення до

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Показники ефективності роботи бібліотек”. Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів. ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення. ДСТУ 1.2:2003 Правила розроблення національних ...
  Четвер, 23 червня 2011
 13. СТУДІЙНА РОБОТА В ТЕАТРАЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ (РОБОТА АКТОРА-АМАТОРА НАД РОЛЛЮ)

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... забезпечує виникнення на канві загальних законів справжніх, доцільних, продуктивних дій в усій їхній психофізичній неповторності. Показники театрального художнього розвитку – зростання “майстерності”, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 14. Засади створення системи показників оцінки роботи регіональних органів культури та оцінки регіонального культурного розвитку

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... країн, регіонів, окремих сфер життя (економіка, соціальна сфера тощо) широко застосовуються інтегральні показники, що обраховуються на базі сукупності показників, кожний з яких характеризує окремі важливі ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Концепція методики визначення розміру фінансового забезпечення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культу

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... включаються: перелік та обсяг послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури; показники якості надання населенню послуг закладами, підприємствами, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. Дослідження актуальних питань міжнародних культурно-мистецьких зв’язків

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... “Культури” почали зростати, хоча вони і не наближаються до показників ОРТ та РТР. Демографічні показники розподілу аудиторії свідчать про те, що “Культура” користується популярністю здебільшого в літньої ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Дослідження взаємодії державного і недержавного секторів культури та розробка пропозицій щодо вдосконалення партнерства держави, регіон

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Фінансові показники Питома частка видатків на культуру у ВВП або валовій доданій вартості регіону, %; Рішення сесій місцевих органів самоврядування “Про обласний (районний, міський, селищний, сільський) ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Проблеми державної підтримки академічних напрямків музичної культури та академічної музичної освіти

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... Наостанку нашого аналізу співставимо основні показники фінансово-господарської діяльності КВІРМТ з аналогічними показниками діяльності провідних відділень ІРМТ Російської Імперії – Санкт-Петербурзького ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Аналіз стану і тенденцій формування правової бази культури та підготовка рекомендацій щодо її вдосконалення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... підприємствами, організаціями та установами культури; показники якості надання населенню послуг закладами, підприємствами, організаціями та установами культури; нормативи забезпечення населення ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Розробка пропозицій щодо вдосконалення методики формування бюджетних витрат на культуру та мистецтво на програмно-цільових засадах з вик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... населення, може дорівнятися до найбіднішого польського воєводства, Свєнтокшиського, де відповідний показник дорівнює 28,3 зл. (1зл.=1,2грн.). Показники культурних витрат на душу населення в областях України ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: