Пошук

Пошук за Ключовими словами свiдомостi Всього знайдено 38 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  Саме так, саме там i зростає суспiльство, але воно водночас робиться й перероблюється в кожнiй iндивiдуальнiй свiдомостi. Формування свiдомостi полягає передусiм у тому, щоб поволi вчитися форм, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... в українськiй масовiй свiдомостi. Можна говорити про принаймнi три героїчних iпостасi князя Володимира, або ж, вдаючись до Стрейтової концепцiї героя як суто комунiкацiйного явища, про трьох рiзних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Волошенюк, С. Тримбач Кіно

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у тi pоки pежисер Петров-Бiтов, поборник гегемонiї пролетарiату в кiногалузi i твоpець фiльмiв пpо Петpа I. Саме завдяки йому в наpоднiй свiдомостi самодеpжець pосiйський ототожнився з "цаpем, який за ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... спосiб i мiсце проведення дозвiлля, асоцiюючись iз респектабельними панами, сигарами, портвейном, "артистками" та картярським столом. Натомiсть в англосаксонськiй свiдомостi закрiпилася дихотомiя ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... свiдомостi. Крiм формальної сторони – лiтературного друкованого твору, писаного народною мовою, i то надзвичайно легкою, свобiдною i заразом культурною, що непереможно вабила читача, – книжка мала дiйсно ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... селян), однак "вiртуальна козаччина", сформована в iдеологiї, в текстах та культурних практиках, стала однiєю з пiдвалин вiдроджуваної української самосвiдомостi, нацiональної iдеологiї та нацiональної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  Олександр Гриценко Видається, що будь-яке дослiдження української масової свiдомостi рано чи пiзно або обертається дослiдженням нацiональних мiфiв, або ж виявляється ще однiєю, бiльш ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Різник Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... концерти С .Рахманiнова, 5-а симфонiя Л .Бетховена тощо) сформували в суспiльнiй свiдомостi стiйко асоцiацiю класичної музики з "похоронною". Та попри намагання влади повнiстю пiдкорити музичний ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... про її роль та можливостi в масовiй свiдомостi). Наука ставала дедалi бiльше – хай i в спопуляризованому виглядi – цариною iнтересiв та фактором формування свiтогляду дедалi ширших мiських верств. Як писав ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... як-от православ’я в Росiйськiй iмперiї), з iншого боку, офiцiйне свято в масовiй свiдомостi дедалi бiльше асоцiюється лише з дозвiллям, iз святковим столом та масовими гуляннями. Зауваживши десакралiзацiю ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... комiчною, якщо її сприймати свiдомо. Однак реклама не призначена для свiдомого сприйняття. Рекламу задумано як пiгулки для пiдсвiдомостi, якi повиннi викликати гiпнотичний ефект..." [McLuhan, p. 227-228]. ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... поверховiсть i приблизнiсть в оцiнках значення садiвництва у економiцi й культурi України. Вiдповiдно периферiйну роль (або зовсiм нiякої) вiдведено йому i в культурнiй свiдомостi українцiв, хоч уже й ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сподiвань" потенцiйного читача: "стан масової свiдомостi iнтелiгенцiї й масової свiдомостi взагалi визначав рiвень критики системи"[Касьянов, с.9] Наслiдком цього флiртування (чи компромiсу) зi "справжнiм", ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. М. Стріха, О. Гриценко Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... суржиком. В масовiй свiдомостi сформовано стереотипне уявлення, що, мовляв, "колись всi українцi розмовляли чистiсiнькою українською мовою, але потiм внаслiдок русифiкацiї стали балакати суржиком". Це, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. О. Різник Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... щабель. Що ж до "свого", то у свiдомостi пересiчного українця воно постає у трьох нiшах: "вiджиле й померле", "вiджиле, але своє", "живе та своє". Яку ж місце посiдає танець? Якщо "вiджиле ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. Л. Новикова, С. Тримбач Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... мовлення, пpедставлена щоденними випусками "Телевiзiйних новин", пpогpамою "Час" та цикловими тематичними пеpедачами, скеpовувавлася на фоpмування в населення єдиної радянської масової свiдомостi. Побудова ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 17. О. Гриценко Тусовка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... як землi обiтованої, в масовiй свiдомостi "совка", довге волосся хiппi, "iрокези" панкiв та "косухи" металiстiв стали ще одною обожнюваною деталлю "захiдного способу життя", поруч з парфумами "Шанель" ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 18. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... бiльшовики сподiвалися перетворити фольклор на знаряддя обробки масової свiдомостi; з iншого боку, використати "iдеологiчно вивiренi" зразки народної творчостi як пiдпору легiтимностi власної влади. Керуючись ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 19. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... в масовiй свiдомостi мешканцiв мiст i сiл Української РСР, якi в переважнiй бiльшостi пройшли школу пiонерзагонiв i твердо засвоїли, що "Бога немає, тому що його не бачили космонавти", iснувало насамперед ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 20. Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... мовлення, пpедставлена щоденними випусками "Телевiзiйних новин", пpогpамою "Час" та цикловими тематичними пеpедачами, скеpовувавлася на фоpмування в населення єдиної радянської масової свiдомостi. Побудова ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2