Пошук

Пошук за Ключовими словами суспiльства Всього знайдено 36 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... розмежуванням мiж культурою комерцiйною та "чистим мистецтвом". Дещо iншим є "антропологiчний пiдхiд", за яким культура розглядається значно ширше, як цiлiсний спосiб життя суспiльства (народу). ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Н. Гончаренко Анекдот

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... (особливо – надзвичайно численних полiтичних) являв собою своєрiдну альтернативну iсторiю, мiфологiю та поточну полiтику радянського суспiльства, в якiй дiяли всi ключовi постатi офiцiйної мiфологiї ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... не найяскравiше виразив Ленс Стрейт: "як правило, члени певного суспiльства вiдiленi вiд героїв своєї культури часом, простором i суспiльним класом, тому знають своїх героїв лише з оповiдей, вiзуальних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. Т. Шумейко, В. Шемошюк Житло

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... й вiдлякує. "Убита квартира". Як за громадськими туалетами судять про становище суспiльства, так i санвузол – показник стану квартири. Коли не дбати – чорнiє та iржавiє холодна труба, вiд вогкостi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Волошенюк, С. Тримбач Кіно

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... будуть символом нашої кpаїни." Hiщо кpаще, ніж система "зipок", а особливо кiнематогpафiчних – у силу масовостi мистецтва – не виявляє iдеального обpазу, еталону суспiльства. Феномен "зipки" важко пояснити ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... г) примiщення, де цi особи збираються. Клуби виникли у вищих верствах британського суспiльства ще у XVI столiттi: джентльмени збиралися вечорами випити келишок портвейну чи вiскi, викурити люльку, пограти ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iсторичнi епохи), вплив "самвидаву" радянських часiв на популярну культуру тощо. Нечисленнi "свiдомi" й численнiшi "несвiдомi" освiченi верстви українського суспiльства були двомовними, причому дуже ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... суспiльства, унiкальним внеском України до iсторiї людства: "Hе любила Україна нi царя, нi пана, а скомпоновала собi козацтво, то iстеє брацтво, куди кожен пристаючи, був братом других, ...i були ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у бiльшостi нацiональних культур. З iншого боку, всупереч очевиднiй урбанiзованостi, iндустрiалiзованостi суспiльства повоєнної України, нацiональна iнтелiгенцiя й далi волiла (чи змушена була) "жити мiфiчно" ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... цiнностi, культурнi практики українцiв, зокрема – рецепцiю науки й науковцiв у широких верствах суспiльства. У певному сенсi, українське нацiональне вiдродження починалося з науки – етнографiї й ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... пересiчними укpаїнцями. Для першого рiвня характерною рисою, з часом дедалi сильнiшою i поширенiшою в усiх шарах суспiльства, були скепсис та iронiя з приводу свята та пов’язаних з ним офiцiйних ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. О. Волошенюк Радіо

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... i з величезними труднощами "усно вимовлялись", що, втiм, притаманне всiй культурi радянського тоталiтарного суспiльства, де всi мистецтва щонайперше мусили бути тлумачами iдеологiчних конструкцiй. Однак ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... нового поколiння". I це – подiбнiсть не лише зовнiшня. Бiльшiсть захiдних науковцiв, якi вивчали характер творення й побутування реклами в сучасних вiльноринкових суспiльствах, пiдкреслюють тiсний ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у тоталiтарних державах, як ми знаємо, неiстотна); процес одержавлення, "етатизацiї" усiх сфер життя, започаткований бiльшовиками в 1917 роцi, мав своїм наслiдком цiлковите знищення громадянського суспiльства ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. М. Стріха, О. Гриценко Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сучасного суспiльства годi уявити. Тому iнженер, хiрург, спортивний тренер чи вчений-фiзик, навiть цiлком вправно володiючи лiтературною українською мовою в "свiтськiй" розмовi, переходив на якусь ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. О. Різник Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... й танцi, то це до слiз i сварки; танець увi снi вiщує зле, невдачу. Народжений у надрах синкретичної культури праслов`янського суспiльства, український народний танець попервах виконував магiчно-ритуальну ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 17. О. Гриценко Тусовка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... лише в нас набули сенсацiйного характеру... Ситуацiя виглядає драматичною тому, що пов’язана iз заорганiзованiстю, стацiонарнiстю самого нашого суспiльства" [Кон, c.62]. Молодим "неформалам" наприкiнцi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 18. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... урбанiзацiю України, що припала саме на ХХ ст., масовий переплив селянства в мiста, руйнацiю традицiйного «селянського» суспiльства. Внаслiдок цього, з одного боку, оформилося чiтке розмежування ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 19. Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... це до слiз i сварки; танець увi снi вiщує зле, невдачу. Народжений у надрах синкретичної культури праслов`янського суспiльства, український народний танець попервах виконував магiчно-ритуальну функцiю ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... сучасного суспiльства годi уявити. Тому iнженер, хiрург, спортивний тренер чи вчений-фiзик, навiть цiлком вправно володiючи лiтературною українською мовою в "свiтськiй" розмовi, переходив на якусь ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2