Пошук

Пошук за Ключовими словами творчiсть Всього знайдено 26 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... для цього творчiсть того-таки Квiтки: "Цiкаво стоїть в українськiй критичнiй лiтературi питання, яку частину Квiтчиної спадщини треба ставити вище - його комiчнi повiстi, повiстi-анекдоти, чи повiстi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Н. Гончаренко Анекдот

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... на ранньому етапi творчостi, зазнав помiтного й сильного впливу української усної оповiдної традицiї. Зв'язкам Гоголя з українською смiховою традицiєю великого значення надавав М. Бахтiн: "Творчiсть ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Його творчiсть – це еталон i найвище досягнення нашої культури; всiм найкращим у нiй ми зобов’язанi саме йому, створенiй ним традицiї. Iнтерпретацiя останнього з перелiчених мiфiчних образiв може ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ...  – "народна творчiсть" та бiблiотечна справа, але нижчого рiвня – з призначенням головним чином для сiльських клубiв. Однак що на практицi являли собою цi "культуртрегери"? Як уже згадувалося, в ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... р.: – Пане Євгене, мене цiкавить ваша думка про творчiсть Остапа Вишнi. Я колись виступав з критикою його гумору... – Я теж, Борисе Дмитровичу. Ще в школi я не зносив цих дешевих смiховинок, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... тiлi дужчих сусiдiв, зробили це "прагнення мiфу" постiйною невiд’ємною частиною нацiональної думки, а мiфотворчiсть – мало не нацiональним лiтературно-мистецьким жанром. Поколiння за поколiнням українськi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Різник Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... творчiсть / Посiбник для вищих та середнiх музичних навчальних закладiв. - К.: "Музична Україна", 1990. Крип’якевич I. (ред.). Iсторiя української культури. - К.: "Либiдь", 1994. Квiтка-Основ’яненко ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Симиренко. Науково-практична й органiзацiйна творчiсть Симиренкiв варта окремої згадки. Платон Федорович Симиренко (1821-1863), реформатор у галузi цукроварства, був садiвником-аматором. На базi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... росiйських фiлософiв початку столiття, тексти з йоги, тантризму, дзен-буддизму, кришнаїзму тощо). До напiвлегальної належала й полiтично нейтральна творчiсть дiаспорних авторiв – вiд Набокова до поетiв ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Різник Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... – не салонно-умовний, не балет, а вiльна, широка й нiчим не обмежена творчiсть кожного в танцювальному колi". Ймовiрно, найвiльнiше український народний танець виявляється під час весiлля, коли пiдпилi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Гриценко Тусовка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... пишуть компакт-диски, знiмаються в клiпах або виступають по провiнцiйних американських унiверситетах з лекцiями про власну творчiсть. Натомiсть тусовочнi "низи" або заробляють грошi дрiбною комерцiєю, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... творчiсть, яка охоплює явища динамiчної (словеснi, музичнi, видовищнi, пластичнi витвори) та статичної культури (прикладне... Олександр Рiзник Народ скаже, як зав’яже  ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... Творчiсть надднiпрянських (та й бiльшої частини галицьких) письменникiв межi столiть майже позбавлена мiстичних нот, притаманних, скажiмо, росiйськiй чи польськiй лiтературi того ж часу. Постаті Hечуєвих ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... – не салонно-умовний, не балет, а вiльна, широка й нiчим не обмежена творчiсть кожного в танцювальному колi". Ймовiрно, найвiльнiше український народний танець виявляється під час весiлля, коли пiдпилi ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... росiйських фiлософiв початку столiття, тексти з йоги, тантризму, дзен-буддизму, кришнаїзму тощо). До напiвлегальної належала й полiтично нейтральна творчiсть дiаспорних авторiв – вiд Набокова до поетiв ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... систему зональних селекцiйних станцiй i т.iн. Таку iнфраструктуру створив на теренi України Володимир Львович Симиренко. Науково-практична й органiзацiйна творчiсть Симиренкiв варта окремої згадки. Платон ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... творчiсть / Посiбник для вищих та середнiх музичних навчальних закладiв. - К.: "Музична Україна", 1990. Крип’якевич I. (ред.). Iсторiя української культури. - К.: "Либiдь", 1994. Квiтка-Основ’яненко ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... мiфу" постiйною невiд’ємною частиною нацiональної думки, а мiфотворчiсть – мало не нацiональним лiтературно-мистецьким жанром. Поколiння за поколiнням українськi митцi, лiтератори, iсторики, фiлософи наполегливо ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... мене цiкавить ваша думка про творчiсть Остапа Вишнi. Я колись виступав з критикою його гумору... – Я теж, Борисе Дмитровичу. Ще в школi я не зносив цих дешевих смiховинок, цих "зенiток" i "самостiйних ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... танцiвником тощо, скiльки "провадити роботу" з iншими – в аматорських гуртках. Культпросвiтучилища готують фахiвцiв приблизно за тими ж напрямками – "народна творчiсть" та бiблiотечна справа, але ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2