Пошук

Пошук за Ключовими словами українськi Всього знайдено 38 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Українська популярна культура як об'єкт дослідження

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... полiтичнi, господарчi, суспiльнi структури, традицiї; 5) моделi поведiнки, людськi потреби та сподiвання." [Dupuis, p.47] В українськiй культурологiї, й ширше - в тiй сферi iнтелектуальної ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. Н. Гончаренко Анекдот

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... сучаснiй українськiй фольклористицi iснує тенденцiя називати анекдотом твiр сатиричного та полiтичного спрямування, а "усмiшкою" чи "жартом" –дотепнi розповiдi з "м'яким гумором". Однак тепер анекдотами ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... ж саме значення, що й у свою епоху?" [Nachbar & Lause, p.317] Використовуючи вищезгаданi пiдходи, спробуймо поглянути на те, як формувалася й розвивалася концепцiя героя в українськiй культурi. Застосовуючи ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iсторiя термiну "популярний" в українськiй культурi породжує iншу проблему – чи мусить наш аналiз охоплювати також просвiтницькi брошурки-метелики кiнця ХIХ ст.? Адже в другiй половинi ХIХ ст. термiн "популярна ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... приналежнiсть до певної вiйськової структури, чи спосiб життя й систему цiнностей, чи нацiональнiсть? Та в тiм-то й рiч, що в українськiй культурi "козак" та "козацтво" - це, в певнi перiоди чи ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Гриценко Міфи

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... тiлi дужчих сусiдiв, зробили це "прагнення мiфу" постiйною невiд’ємною частиною нацiональної думки, а мiфотворчiсть – мало не нацiональним лiтературно-мистецьким жанром. Поколiння за поколiнням українськi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. М. Стріха, О. Гриценко Музей

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... в статтi "Вбогiсть схiдноєвропейських державок" [Bibo, s. 24]. Кiлькавiкова бездержавнiсть української нацiї є причиною того, що українськi музеї – це явище лише ХХ столiття. Бiльше того – багато ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. О. Різник Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... почуття "причетностi до iсторiї" на чинник соцiальної психологiї, а отже, й ключову рису масової культури "революцiйної" доби). Справдi, навряд чи можливо вiдокремити масовi українськi мистецькi заходи ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... в космос. Слово "наука" в сучаснiй українськiй мовi вживається переважно у двох значеннях: по-перше, як синонiм слова "навчання" ("Грицева шкiльна наука" у Франка); по-друге, як коротка назва цiлої сфери ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. О. Різник, О. Гриценко Обряди i свята

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... агiтацiйно-художнiх бригад. - К: 1990. - 31 с. Скуратiвський В. Святвечiр. Нариси-дослiдження про традицiйнi українськi свята. - К: Перлина, 1994 (у 2-х кн.). Скуратiвський В. Русалії. – К.: Довіра, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. О. Гриценко Реклама

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... доби, героїв "друкованих" та "електронних"). За цiєю ознакою в українськiй культурi можемо говорити про добу домiнування усно-фольклорної реклами (аж по часи бурхливого розвитку промисловостi й преси ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 12. І. Кравченко Садівництво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... i Печорський у Вiнницькiй, Скала-Подiльський у Тернопiльськiй, Верхiвнянський у Житомирськiй, Березово-Рудкiвський у Полтавськiй та iн. Найдавнiшi українськi сади, згаданi в iсторичних джерелах, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 13. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... радiостанцiй, що їх бодай iнодi слухала якщо й не бiльшiсть, то, в кожнiм разi, значна частина совєтських iнтелiгентiв. І хоч навiть на Українi iнтелiгенцiя слухала радше росiйськi, нiж українськi "радiоголоси", ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 14. М. Стріха, О. Гриценко Суржик

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у яких використовується рiзнi форми суржику. 1. Згадувана попереднiм автором, описана О. Забужко "iнтонована цитатнiсть" у загалом правильнiй українськiй мовi iнтелiгентiв – окремi росiйськi слова ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 15. О. Різник Танець

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... у той час петербурзькими композиторами, участь танцюристiв українського походження у виставах двiрської балетної трупи). Поряд iз бальними танцями загальну хореографiчну картину в українськiй культурi ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 16. О. Мірошниченко Театр і публіка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... оперою. В Україні вона дарує глядачеві і "Наталку Полтавку", й "Запорожця за Дунаєм", в яких італійська традиція перевтiлюється у питомо українськi естетичнi та й етичнi форми. Однак звертаючи увагу ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 17. Л. Новикова, С. Тримбач Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... московське (тепер росiйське) телебачення ще довго утримуватиметься на теренах України. Лише починаючи з 94-го, його рiшучiше починають тiснити українськi телевиробники. Одначе й донинi продукцiя ОРТ домiнує ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 18. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... ("Українськi симфонiї" Е. Ванжури, М. Калачевського та iн., мелотематичний матерiал яких побудований або цiлком на зразках народного мелосу, або на його авторських стилiзацiях). Утiм, із ускладненням i ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 19. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... анi про опiкування церкви народною освiтою. Не випадково українськi дiячi минулого й початку цього столiття в бiльшостi або шукали Бога далеко поза стiнами храмiв, де проповiдували чужою мовою покiрнiсть ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 20. Телебачення

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... московське (тепер росiйське) телебачення ще довго утримуватиметься на теренах України. Лише починаючи з 94-го, його рiшучiше починають тiснити українськi телевиробники. Одначе й донинi продукцiя ОРТ домiнує ...
  Четвер, 23 червня 2011
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Параметри пошуку
Шукати тільки по:


Сторінка 1 з 2