Пошук

Пошук за Ключовими словами iнтелiгенцiї Всього знайдено 20 результатів.

Шукати знову

Результати Пошуку

 1. О. Гриценко Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... iнтелiгенцiї, яка сформувала народницьку iдеологiю. Утiм, живучiсть цiєї iкони доводить, що серед досить значної частини українцiв рустикальний авто-стереотип i досi не зник. Обpаз Шевченка ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 2. О. Волошенюк, С. Тримбач Кіно

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... укpаїнської культуpи i дозволяв пpоводити межi мiж "нашим" та "тоталiтаpним", хоча сама каpтина пеpеважно pобилася на самому початку кампанiї колективiзацiї. Пiзнiше "Земля" – для незалежної iнтелiгенцiї ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 3. О. Гриценко Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... виник "Український клуб", що об"єднав верхiвку "свiдомої" укр. iнтелiгенцiї, але i його, й бiльшiсть "просвiт" позакривали в 1910-1912 рр. Ця традицiйна iсторiя з українськими iнтелiгентськими ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 4. О. Гриценко Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... час читацької аудиторiї – лiвобережного українського дворянства, порiвняно невеликого етнiчно українського мiщанства та малочисельної "свiдомої" iнтелiгенцiї. Русифiкацiя, занепад шкiльництва руйнували ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 5. О. Гриценко Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... В.Підмогильного, або ж «трагедiя iнтелiгенцiї Лiвобережжя», за словами Миколи Хвильового. Загалом дух громадянської вiйни на теренах України (або ж, за визначенням сучасного одеського історика В.Савченка, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 6. О. Різник Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... рокерiв), обидва струменi, внаслiдок своєї напiвзабороненостi, несли не лише естетичне, а й iдеологiчне навантаження, самим фактом своєї популяpностi демонструючи справжнє ставлення частини населення (iнтелiгенцiї, ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 7. О. Гриценко Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... українськiй iнтелiгенцiї взагалi. А варто згадати, що на той час (кiнець ХIХ – початок ХХ стор.) роль науки в життi суспiльства, як вiдомо, радикально посилилася (а ще бiльше зросло стереотипне уявлення ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 8. М. Рябчук Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... лiтературний, а не полiтичний " почасти через згадану iнерцiю страху, почасти через намагання тогочасної iнтелiгенцiї дiяти у легальних рамках зi щирою вiрою, що систему можна полiпшити, вiдродити такий ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 9. О. Різник Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... нацiоналiзму" – початок i середину ХIХ ст. Захоплена виром романтично-народницьких iдей, частина лiберального українського помiщицтва й iнтелiгенцiї вбачала у фольклорi та iнших етнографiчних атрибутах ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 10. М. Стріха Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Українська культура

  ... – але за тим осудом стояв аж нiяк не мiстичний страх перед Божою карою, а звичайний "кухонний скептицизм" радянської iнтелiгенцiї. Однак протягом останнiх декiлькох рокiв "нацiонального вiдродження" ...
  Четвер, 03 листопада 2011
 11. Самвидав

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... " почасти через згадану iнерцiю страху, почасти через намагання тогочасної iнтелiгенцiї дiяти у легальних рамках зi щирою вiрою, що систему можна полiпшити, вiдродити такий собi "правдиво-ленiнський" соцiалiзм ...
  Четвер, 23 червня 2011
 12. Наука

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... виявилася у нас чи не найбiльш "неповною". Не сформувалося й бiльш-менш широкого українського наукового середовища, не тотожного "свiдомiй" українськiй iнтелiгенцiї взагалi. А варто згадати, що на той ...
  Четвер, 23 червня 2011
 13. Музика

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... рокерiв), обидва струменi, внаслiдок своєї напiвзабороненостi, несли не лише естетичне, а й iдеологiчне навантаження, самим фактом своєї популяpностi демонструючи справжнє ставлення частини населення (iнтелiгенцiї, ...
  Четвер, 23 червня 2011
 14. Козацтво

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... врештi, з майже цiлковитим марнуванням величезної стихiйної сили народу, стала махновська епопея в пiвденноукраїнських степах - ця «третя революція», за виразом В.Підмогильного, або ж «трагедiя iнтелiгенцiї ...
  Четвер, 23 червня 2011
 15. Книжка

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... невеликого етнiчно українського мiщанства та малочисельної "свiдомої" iнтелiгенцiї. Русифiкацiя, занепад шкiльництва руйнували цивiлiзацiйнi пiдвалини, на яких могла сформуватися масова україномовна ...
  Четвер, 23 червня 2011
 16. Клуб

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ...  що об"єднав верхiвку "свiдомої" укр. iнтелiгенцiї, але i його, й бiльшiсть "просвiт" позакривали в 1910-1912 рр. Ця традицiйна iсторiя з українськими iнтелiгентськими клубами повторювалася ще ...
  Четвер, 23 червня 2011
 17. Кіно

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... укpаїнської культуpи i дозволяв пpоводити межi мiж "нашим" та "тоталiтаpним", хоча сама каpтина пеpеважно pобилася на самому початку кампанiї колективiзацiї. Пiзнiше "Земля" – для незалежної iнтелiгенцiї ...
  Четвер, 23 червня 2011
 18. Герой

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... iнтелiгенцiї, яка сформувала народницьку iдеологiю. Утiм, живучiсть цiєї iкони доводить, що серед досить значної частини українцiв рустикальний авто-стереотип i досi не зник. Обpаз Шевченка ...
  Четвер, 23 червня 2011
 19. Фольклор

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... iдей, частина лiберального українського помiщицтва й iнтелiгенцiї вбачала у фольклорi та iнших етнографiчних атрибутах українства (одязi, житлi, їжi, ужитковому мистецтвi) джерело свiтооновлення "на своїй ...
  Четвер, 23 червня 2011
 20. Церква

  Категорія: Туризм Гуцульщини/Туризм і Культура

  ... а звичайний "кухонний скептицизм" радянської iнтелiгенцiї. Однак протягом останнiх декiлькох рокiв "нацiонального вiдродження" атеїстичне населення України раптом зробилося на диво релiгiйним. У селах ...
  Четвер, 23 червня 2011

Параметри пошуку
Шукати тільки по: