До Мінкультури (МКТ) та УЦКД надійшла низка пропозицій та зауважень щодо окремих положень чинного Закону “Про гастрольні заходи в Україні” та щодо загальних недоліків його практичної дії (від окремих державних мистецьких закладів, від обласних управлінь культури, а також від управлінь та відділів МКТ). Усі ці зауваження та пропозиції були проаналізовані та узагальнені, результати аналізу викладені у формі аналітичної таблиці. Суть зауважень до Закону та пропозиції щодо врахування цих зауважень викладені нижче.


1. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка;
Управління культури Волинської та Львівської ОДА:

Зауваження:

Специфіка діяльності обласних музично-драматичних театрів, театрів юного глядача, лялькових театрів, філармонійних колективів пов’язана з виступами на сценічних майданчиках сільських закладів культури, шкіл, дитячих садків в межах області або міста. Такі заходи називають виїзними. Треба уточнити в Законі, які заходи вважаються гастрольними, а які виїзними.

Окремі заклади культури не мають своїх приміщень і всі їх заходи, згідно з Законом вважаються гастрольними, що ускладнює діяльність закладів.

Врахування зауваження:

Внести зміни до ст. 1 Закону, відносячи до гастрольних заходів видовищні заходи, які відбуваються “за межами адміністративно-територіальних одиниць (АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя), де знаходяться їх [гастролерів] стаціонарні сценічні майданчики, а у разі відсутності сценічного майданчика – за межами адміністративно-територіальної одиниці (АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя) їх [гастролерів] місцезнаходження (юридичної адреси). Гастрольними вважаються всі видовищні заходи, в яких беруть участь закордонні заклади, підприємства, організації культури, творчі колективи та виконавці.


2. Національний театр опери та балету ім. Т.Шевченка

Зауваження:

У зв`язку з тим, що на кращих фахівців оперних театрів України є гострий попит з боку провідних театрів Європи, необхідно шляхом внесення змін до Закону України “Про гастрольні заходи в Україні” надати можливість гастролерам перебувати у відпустці без збереження зарплати на час гастролей.

Врахування зауваження:

Відпустки не є предметом Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”. В разі необхідності, слід внести зміни до Закону України “Про відпустки”.


3. ДПА України; Управління Культури Одеської ОДА

Зауваження:

Недоліки механізму справляння збору за проведення гастрольних заходів унеможливлюють належний контроль за надходженням цього збору до бюджету.

Податкові органи, які контролюють правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати гастрольного збору, як правило, не поінформовані заздалегідь про проведення гастрольного заходу, що ускладнює здійснення контролю.

Врахування зауваження:

Необхідно внести зміни до статті 7 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”, доповнивши його абзацом такого змісту:

“Організатор гастрольного заходу (за винятком гастрольного заходу без реалізації квитків) не пізніше, ніж за десять календарних днів до дати проведення гастрольного заходу подає на реєстрацію до місцевого органу державної податкової служби за місцем проведення гастрольного заходу квитки із зазначеною номінальною ціною та паспорт на загальну кількість квитків згідно зі схемою розміщення глядацьких місць у залі, де відбуватиметься гастрольний захід”.


4. Управління культури Одеської ОДА

Зауваження:

Відсутні важелі впливу на суб`єкти підприємницької діяльності, які не є резидентами України і які після проведення гастрольного заходу, нерідко, терміново виїжджають за межі України, не сплативши гастрольного збору.

Врахування зауваження:

Внести зміни до абзацу 4 статті 1 Закону, передбачивши, що організатори гастрольних заходів мають бути резидентами України.

Зауваження:

Суб`єкти підприємницької діяльності, як правило, звітують про мінімальну виручку, пояснюючи це тим, що більшість глядачів відвідують гастрольний захід за запрошеннями.

Отже, чинний порядок справляння гастрольного збору дозволяє уникати сплати збору з реальної суми доходу.

Врахування зауваження:

Частково проблему можна вирішити шляхом попередньої реєстрації квитків у ДПА та попередньої сплати гастрольного збору з аншлагової вартості заходу, передбачивши у статті 5 Закону, що об`єктом оподаткування збором “є аншлагова вартість гастрольного заходу”.

Повнішому вирішенню проблеми сприяло б врахування при оподаткуванні не лише доходів від реалізації квитків, а й інших доходів від проведення гастрольного заходу: спонсорських коштів, отриманих на проведення заходу, коштів від реклами, доходів від реалізації прав на запис та трансляцію заходу, організаційних внесків учасників фестивалів та конкурсів тощо.


5. Департамент фінансової політики та звітності МКТ України

Зауваження:

Недоцільно обкладати збором, кошти від якого надходять до держбюджету, організаторів гастрольних заходів, що цілком фінансуються з держбюджету.

Врахування зауваження:

Слід абзац 3 статті 4 Закону викласти в такій редакції: “Організатори благодійних заходів, а також заходів, що більш ніж на 50 % фінансуються з Державного бюджету, не є платниками цього збору.


6. Державна циркова компанія України; Запорізький державний цирк

Зауваження:

Організаторами гастрольних заходів, відповідно до Закону, є суб`єкти господарювання, статутними документами яких передбачено таку діяльність. Статутами циркової компанії та державних цирків України не передбачений такий вид діяльності, як організація гастрольних заходів. Водночас їхньою основною діяльністю є прокат циркових програм, атракціонів, номерів, підготовка оригінальних циркових атракціонів і номерів.

Врахування зауваження:

Якщо Державна циркова компанія та державні цирки фактично займаються організацією гастрольних заходів, то цей вид діяльності має бути передбачений і їхніми статутами, до яких слід внести зміни.

Зауваження:

Чи можуть бути гастролерами заклади, підприємства і організації культури? Наприклад, коли цирк є підприємством культури, але не має власної циркової програми, він не може бути гастролером.

Врахування зауваження:

Відсутність стабільних циркових програм у держ. цирків України є недоліком їхньої роботи. Але це не означає, що інші держпідприємства культури (наприклад –театри) не можуть бути гастролерами.

Зауваження:

У разі проведення гастролей за узгодженим маршрутом по містах України недоцільно оформляти заявки та отримувати свідоцтво у кожному місті, оскільки це вимагає додаткових витрат фінансів і часу.

Врахування зауваження:

Згідно з пунктами 4-6 “Порядку організації та проведення гастрольних заходів”, затвердженого постановою КМУ від 15.01.2004 № 35 відповідно до ст. 2 Закону, свідоцтва про проведення гастрольних заходів слід отримувати в залежності від регіону проведення заходу, в Мінкультури АР Крим, Управліннях культури областей, міст Києва та Севастополя, що справді обумовлює певні незручності. Можливо слід внести зміни до порядку, передбачивши можливість отримання свідоцтв на заходи гастрольного туру по кількох регіонах України в Міністерстві культури і туризму України.

Зауваження:

З прийняттям Закону, платити гастрольний збір будуть лише держцирки, а приватні цирки, як це вони робили й раніше, приховуватимуть від податківців отримані від гастрольного заходу кошти.

Врахування зауваження:

Проблема має бути вирішеною шляхом внесення змін до статей 5-7 Закону з метою забезпечення сплати гастрольного збору до проведення гастрольного заходу з його аншлагової вартості.

Зауваження:

Відсутність (як в Законі так і в “Порядку організації та проведення гастрольних заходів”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.04 р. № 35 відповідальності за порушення надає можливість організаторам гастрольних заходів не виконувати пп. 3, 4, 5, 7 та 11 вказаного Порядку.

Врахування зауваження:

Доповнити пункт 6 “Порядку організації та проведення гастрольних заходів”, затвердженого постановою КМУ від 15.01.2004 № 35 відповідно до статті 2 Закону України “Про організацію гастрольних заходів в Україні”, абзацом такого змісту:

“За проведення гастрольного заходу без свідоцтва або проведення його за місцем, не зазначеним у свідоцтві, з організатора гастрольного заходу стягується штраф у розмірі аншлагової вартості гастрольного заходу, але не менше 50 мінімальних заробітних плат.

Зауваження:

Необхідно викласти ст. 4 Закону в такій редакції: “Платниками збору за проведення гастрольних заходів на території України є організатори гастрольних заходів, що запрошують закордонних гастролерів. У разі участі в гастрольних заходах вітчизняних та закордонних гастролерів збір сплачується диференційовано".

Врахування зауваження:

Подібні положення були і попередніх варіантах проекту Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”, але вони були відхилені.

На підставі проведеного аналізу розроблено законопроект про зміни і доповнення до Закону “Про гастрольні заходи в Україні”, який передано до Мінкультури (МКТ) для дальшого погодження з іншими міністерствами та відомствами.

Розроблені також проекти підзаконних актів до Закону України “Про гастрольні заходи в Україні” за таким переліком:

 1. Положення про порядок організації і проведення гастрольних заходів.
 2. Заявка на проведення гастрольного заходу.
 3. Порядок оформлення і видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу.
 4. Свідоцтво про проведення гастрольного заходу.
 5. Форма подання відомостей про гастрольні заходи в Україні.
 6. Відомості про гастрольні заходи, проведені в ___ області протягом ___ року.
 7. Узагальнена інформація про проведення гастрольних заходів в ___ області протягом ____ року.
 8. Положення про порядок розподілу коштів спеціальних фондів бюджетів на підтримку вітчизняних гастролерів.
 9. Реєстраційна картка гастрольного проекту.
 10. Процедура проведення конкурсу з визначення вітчизняних гастролерів, для підтримки яких передбачається надання коштів, що надходять від збору на проведення гастрольних заходів до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів.
 11. Положення про Експертну раду Міністерства культури і мистецтв України (Органу культури).
 12. Угода про реалізацію гастрольного Проекту. Проект.
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти