4.1. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про театри і театральну справу»

Необхідність внесення змін до Закону України «Про театри та театральну справу» зумовлена соціально-економічними змінами у суспільстві, що відбулися з часу прийняття Закону (2005 рік), а також виявленими за час дії цього Закону неунормованими ним видами діяльності театрів.

Так, зокрема, при розподілі коштів спеціального фонду Державного бюджету України і місцевих бюджетів, призначених для підтримки вітчизняних гастролерів, що формуються з надходжень від збору за проведення гастрольних заходів, передбаченого Законом України «Про гастрольні заходи в Україні», не достатня увага приділяється фінансуванню гастрольної діяльності театрів. Тому проектом Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про театри і театральну справу» передбачено норму, за якою частина коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, мають спрямовуватися на підтримку гастрольної діяльності театрів. Введення такої норми, у свою чергу, потребує доповнення Закону України «Про театри і театральну справу» терміном «гастрольна діяльність театрів».

Театри державної і комунальної форми власності поділяються на певні категорії. І такий поділ є доцільним. Однак цю практику не унормовано законодавчо. Тому запропоновано внести до Закону норму, якою б було передбачено існування Положення про надання категорій театрам.

Законом України «Про театри і театральну справу» передбачено обов’язок театрів надавати глядачам інформацію про «…пільги, передбачені для певних груп глядачів» (ст. 7). Однак процедуру надання цих пільг законом не регламентовано. Тому пропонується внести до закону норму, за якою театри зобов’язані надавати право на безкоштовний перегляд вистави студентам мистецьких вузів та ветеранам війни і праці при пред’явленні відповідних документів і за наявності вільних місць на момент початку вистави.

Театри державної і комунальної форм власності, існуючи на кошти українських платників податків, сьогодні мають можливість безперешкодно надавати закордонному споживачеві дешеві послуги. Задля припинення такої шкідливої для українського глядача практики запропоновано ввести до Закону норму, яка б уможливила контроль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в галузі культури над закордонною гастрольною діяльністю підпорядкованим ним театрів (зміни до ст. 27).

Пропоновані зміни і доповнення ґрунтуються на пропозиціях досвідчених практиків, висловлених на V з’їзді Національної спілки театральних діячів України, її пленумах та конференціях ( грудень 2006 року), в ході роботи секції директорів театрів розширеного засідання колегії МКТ за підсумками року ( в січні 2007 та в лютому 2008 років), на засіданнях Ради директорів драматичних і музично-драматичних театрів (квітень 2007 року) та Ради директорів театрів ляльок (вересень, 2008 року).

Зазначені зміни і доповнення дозволять законодавчо врегулювати окремі напрямки діяльності театрів, що до сьогодні не були врегульовані.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про театри і театральну справу» надіслано до МКТ для розгляду (лист від 29.12.2008 р. № 161).

4.2 Підготовка проектів підзаконних актів до Закону України “Про театри та театральну справу”

Проаналізовано прийнятий у травні 2005 року Закон України “Про театри та театральну справу, встановлено, що його ефективне запровадження потребує розробки та прийняття цілої низки підзаконних актів, зокрема –

1. “Положення про порядок проведення театральних конкурсів, фестивалів”;

2. “Положення про порядок тарифікації артистичного та художнього персоналу театру”,

3. “Положення про проведення атестації артистичного та художнього персоналу театру”,

4. “Порядку оформлення театральної афіші”.

5. “Порядок обліку театрів, що діють у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів”;

6. “Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку”;

7 “Положення про творчий склад театру”,

8. “Порядку формування творчих груп”.

Водночас, проаналізувавши положення чинного Закону України “Про театри і театральну справу” про необхідні для його дії підзаконні акти, зроблено висновок, що в розробці спеціального “Положення про умови оплати праці працівників театру” нема необхідності, оскільки оплата праці працівників театру вже врегульована чинними юридичними актами, зокрема, наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 № 204 “Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури” з наступними змінами, внесеними, зокрема, наказом Мінкультури від 12.05.2005 р. № 279. Додатком №1 до зазначеного наказу, зокрема, визначена Схема посадових окладів керівних працівників, художнього та артистичного персоналу театрів.

Наказом Мінкультури від 19.04.2001 р. № 204 також надане право керівникам підприємств і закладів мистецтва самостійно визначати порядок преміювання працівників. Отже, на погляд фахівців УЦКД, в “Типовому положенні про преміювання працівників театру” також немає необхідності.

Статтею 19 згаданого Закону передбачений “Порядок формування творчих груп”. Однак цей нормативний акт згадується лише в статті 19, і лише у зв`язку з наданням творчим працівникам театру відпусток для їх участі в конкурсах і фестивалях. Законом не визначено, що саме має регулюватись згаданим Порядком. Тому до визначення, які саме питання мають регулюватися згаданим Порядком, розпочати його розробку немає можливості.

Статтею 9 Закону передбачений “Порядок обліку театрів, що діють у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів”. Водночас, Законом не передбачений порядок обліку театрів різних форм власності, що є юридичними особами. Їх реєстрація місцевими органами влади, як юридичних осіб, не може замінити галузевого обліку, який мали б вести відповідні органи управління у сфері культури.

Тому, на погляд фахівців УЦКД, потрібен порядок обліку всіх театрів - і тих, що мають статус юридичних осіб, і тих що його не мають.

Внаслідок проведеного аналізу, в рамках уточненого завдання по звітній темі НДР у 2005 році здійснено розробку таких проектів підзаконних актів до Закону України “Про театри і театральну справу”:

- Порядку встановлення цін (тарифів) на платні послуги, що надаються театром”;

- Переліку професій творчих працівників театрів і переліку посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій”;

- Положення про порядок проведення театральних конкурсів;

- Положення про порядок проведення театральних фестивалів;

- Положення про проведення атестації артистичного та художнього персоналу театру ;

- Положення про творчий склад театру;

- Порядку оформлення театральної афіші;

- Положення про порядок тарифікації артистичного та художнього персоналу театру;

- Положення про порядок обліку театрів, що є юридичними особами, а також тих, що діють у складі інших юридичних осіб;

- Типове положення «Про преміювання працівників театрів»);

- Порядок формування творчих груп театрів України;

- Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку працівників театрів.

Згадані проекти розроблено і передано на розгляд і затвердження до Міністерства.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти