Необхідність внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зумовлена соціально-економічними змінами у суспільстві, що відбулися з часу прийняття Закону (1996 рік), змінами у законодавстві України, що вимагають приведення у відповідність до нього галузевого Закону. Зміни до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» необхідні для законодавчого забезпечення діяльності бібліотек, як складника інформаційної інфраструктури сучасного суспільства. Водночас проектом враховано й зміну соціальної ролі бібліотеки, трансформації масової бібліотеки в публічну.

Законопроект врегульовує механізми управління бібліотечною справою (Статті 4, 41), встановлює повноваження органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування (Стаття 42), що мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки. Проектом законодавчо сформульовано принципи розмежування функцій бібліотек різного рівня – національних, державних, обласних, центральних районних і міських, що дозволить бібліотекам різного рівня уникнути дублювання напрямів роботи; передбачено права особливих груп користувачів, що потребують спеціального обслуговування у бібліотеках (Стаття 221), вперше законодавчо обґрунтовано професійну діяльність у галузі бібліотечної справи (Розділи Х, Х1).

Прийняття законопроекту дасть змогу бібліотекам ефективно сприяти реалізації державної політики у сфері культури, науки, освіти, інформації; вдосконалить правові відносини у сфері бібліотечної справи, врегулює суспільні відносини, пов’язані з формуванням, збереженням та використанням бібліотечно-інформаційних ресурсів країни, що позитивно впливатиме на підвищення рівня культури і освіченості населення; створення умов для прийняття компетентних рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» прийнято Верховною Радою України 21 травня 2009 року, що створює необхідні правові умови для перетворення сучасних бібліотек на інформаційні осередки з фондами різного роду, в тому числі -електронних документів; стимулює використання нових інформаційних технологій; вдосконалює порядок формування фондів та надання бібліотечних послуг.

До звіту додаються проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», порівняльна таблиця до згаданого законопроекту, пояснювальна записка до нього.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти