В процесі дослідження проаналізовані правові акти, які унормовують надання грантів Президента України, а також існуюча практика надання зазначених грантів молодим митцям у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії. Проведене дослідження свідчить про важливу роль механізмів конкурсної, грантової підтримки митців та мистецьких проектів.

Водночас аналіз конкретного досвіду роботи з присудження грантів Президента молодим митцям у минулі роки дозволяє вказати на низку недоліків:

- відсутність чіткої прозорої процедури подачі і розгляду заявок (Указом Президента та відповідним Порядком сформульовані лише загальні положення;

- відсутність зразка аплікаційної форми для заявки на грант, що не відповідає світовій практиці й дозволяє відсіювати окремих заявників на підставі “не так” оформленої заявки, хоча нічим не визначено, як саме її слід оформляти;

- мала кількість жанрів, за якими ведеться конкурс (лише чотири) та мала кількість грантів, що присуджуються в кожній галузі (три);

- недостатні механізми контролю якості виконаних проектів, успішності їх втілення.

На підставі проведеного аналізу сформульовані пропозиції щодо вдосконалення механізму грантів Президента, підготовлені відповідні аналітичні й нормотворчі матеріали – проект змін і доповнень (з порівняльною таблицею) до Указу Президента від 20 жовтня 1998 р. № 1152 “Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні” та до “Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам в галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії для створення і реалізації творчих проектів”, затвердженого Указом Президента України від 6 лютого 1999 р. № 127, а також пояснювальна записка щодо пропонованих змін та порівняльна таблиця положень чинних нормативних актів та пропонованих змін і доповнень до них.

У підготовленому проекті пропонується:

- збільшити кількість грантів з трьох до десяти в кожному жанрі;

- збільшити кількість жанрів, у яких проводиться надання грантів – окрім театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії (що передбачено чинними нормативними актами), пропонується надавати їх також в галузях літератури та циркового мистецтва;

- передбачити щорічне офіційне оголошення конкурсу на здобуття грантів Президента (на офіційному веб-сайті МКТ та у пресі),

- передбачити аплікаційну заявку на участь у конкурсі, форма якої (електронна) так само має бути розміщена на сайті Міністерства культури і туризму і включати опис творчого проекту із зазначенням його мети, змісту, способу здійснення та очікуваних наслідків, можливих термінів реалізації і форми оприлюднення результатів проекту;

- передбачити письмове повідомлення претендента на отримання гранту про результати розгляду його аплікаційної заявки на участь у конкурсі;

- передбачити висвітлення електронними ЗМІ фактів здобуття грантів та створення і реалізації на ці гранти творчих проектів.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти