Розробка нової редакції Інструкції обумовлена, значною мірою, необхідністю приведення у відповідність положень діючої Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.99 № 452, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 1999 р. за № 483/3776 (далі – Інструкція) із законодавчими та нормативними актами, що були прийняті після набуття Інструкцією чинності, зокрема – Законом України «Про гастрольні заходи в Україні», Положенням про Міністерство культури і туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1566, а також змінами у законодавстві, що регулюють виготовлення, обіг, реалізацію та зберігання бланків документів суворої звітності.

З метою уточнення сфери дії Інструкції, оскільки значна кількість юридичних осіб, що займаються театрально-видовищною та культурно-освітньою діяльністю і мають квиткове господарство, не є підприємствами – передбачено поширення застосовування Інструкції на інші підприємства, організації та установи, статутами яких передбачено проведення близьких за специфікою заходів, а також на суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які здійснюють свою діяльність у сфері культури.

В новій редакції Інструкції чітко визначені використовувані терміни та усунуті термінологічні неточності, конкретніше висвітлений бухгалтерський облік квитків (абонементів), врегульований порядок зберігання квитків (абонементів), що запобігатиме неправильному тлумаченню положень Інструкції.

Затвердження Інструкції в новій редакції значною мірою поліпшить регулювання правових відносин у сфері ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, в тому числі, посилить контроль за дотриманням вимог Інструкції.

Крім проекту нової редакції Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах підготовлено порівняльну таблицю до проекту нової редакції інструкції, Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – Інструкції в чинній редакції, проект Наказу МКТ про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.99 № 452.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти