Проведений аналіз виконання культурно-мистецьких заходів підприємствами системи Міністерства культури і туризму України, який засвідчив:

- неунормованість визначення розміру накладних витрат;

- незацікавленість виконавців культурно-мистецьких заходів у реалізації заходів з невеликою кошторисною вартістю, культурологічних заходів;

- неунормованість визначення виконавців культурно-мистецьких заходів на конкурсних засадах.

З урахуванням результатів проведеного аналізу, розроблений проект «Порядку визначення розміру накладних витрат для виконавців культурно-мистецьких заходів системи Міністерства культури і туризму України, в якому визначені максимальні розміри накладних витрат (витрат на утримання організації – виконавця культурно-мистецького заходу) у кошторисах державних мистецьких заходів у відсотках в залежності від типу (формату) заходу:

А. Мистецькі та культурно-просвітницькі заходи для масової аудиторії з запрошеними виконавцями, чия участь оплачується.

Б. Мистецькі фестивалі, конкурси з публічними виступами учасників та призовим фондом

В. Мистецькі конкурси та інші культурологічні заходи (конференції, круглі столи тощо) без оплати виконавців.

Розмір накладних витрат диференційований також у залежності від кошторисної вартості заходів.

Для нормативного забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів на конкурсних засадах розроблений також проект «Процедури проведення конкурсу з визначенням виконавців культурно-мистецьких заходів, що здійснюються за рахунок державного бюджету».

Розроблені проект «Порядку визначення розміру накладних витрат для виконавців культурно-мистецьких заходів системи Міністерства культури і туризму України» та проект «Процедури проведення конкурсу з визначенням виконавців культурно-мистецьких заходів, що здійснюються за рахунок державного бюджету» надіслані до МКТ для розгляду і погодження.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти