Проект Порядку розроблений відповідно до положень «Порядку формування і виконання замовлень на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1084 та Концепції наукового забезпечення розвитку галузі культури на 2006-2010 роки.

Метою Порядку є планування, ефективне та раціональне використання коштів державного бюджету для наукового забезпечення розвитку галузі культури, здійснення науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт (далі – НДПКР) на замовлення МКТ.

НДПКР на замовлення МКТ виконуються в рамках:

- Тематичного плану науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт МКТ на відповідний рік;

- Плану роботи МКТ на відповідний рік (півріччя);

- державних науково-технічних програм і наукових частин державних цільових програм;

- програм і проектів у сфері міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва;

- програм оновлення матеріально-технічної та технологічної бази державних науково-дослідних і науково-технічних установ, ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації у сфері культури;

- інших програм і проектів.

Тематика наукових досліджень, здійснюваних на замовлення МКТ, формується згідно з затвердженою наказом МКТ Концепцією наукового забезпечення розвитку галузі культури на 2006-2010 роки.

За способом планування і реалізації (фінансування) за рахунок коштів державного бюджету НДПКР поділяються на:

- НДПКР, що реалізуються установами галузі, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність та науковими підрозділами ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації системи МКТ згідно з затвердженим МКТ в установленому порядку Тематичним планом науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт МКТ (далі – Тематичним планом НДПКР) на відповідний рік;

- НДПКР , що здійснюються згідно з Планом роботи МКТ на відповідний рік (півріччя) за угодами між МКТ і виконавцями, які визначаються на конкурсних засадах;

- Науково-дослідницькі проекти, що їх підтримка здійснюється на конкурсних засадах у формі грантів за угодами між МКТ і виконавцями.

В другому розділі проекту нормативного акту визначений порядок планування та реалізації наукових досліджень, що здійснюються відповідно до Тематичного плану НДПКР.

В третьому, четвертому та п`ятому розділах проекту унормовані особливості планування НДПКР, виконавці яких визначаються на конкурсних засадах, та конкурсних науково-дослідницьких проектів. Зокрема, у п`ятому розділі визначена процедура розгляду конкурсних документів та прийняття рішень Науково-експертною комісією.

В проекті Порядку (розділи 6, 7 та 8) визначені також порядок укладання договору про реалізацію науково-дослідницького проекту, порядок фінансування НДПКР та звітності про їх виконання.

Розроблений УЦКД проект «Порядку відбору виконавців та визначення обсягів фінансування науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт на замовлення Міністерства культури і туризму України за рахунок коштів державного бюджету» надісланий до МКТ для розгляду.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти