Згідно з проектом «Положення про проведення атестації працівників творчих закладів, підприємств та організацій системи Міністерства культури і туризму України» (далі Положення) головною метою атестації є визначення відповідності кваліфікації працівника артистичного та художнього персоналу займаній посаді. При цьому не підлягають атестації працівники артистичного та художнього персоналу, удостоєні почесних звань «Народний артист України», Народний художник України», Національної премії України імені Т.Шевченка в галузі виконавських мистецтв, керівники закладів, призначені вищестоячими органами, а також особи, які обіймають посади працівників артистичного та художнього персоналу за сумісництвом.

Положенням регулюються періодичність, терміни і порядок проведення атестації, а також порядок розгляду спорів з питань атестації.

Розроблений проект Положення надісланий до МКТ для розгляду і затвердження.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти