Проект «Положення про Державний реєстр майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів» розроблений відповідно до статті 7 Закону України «Про народні художні промисли» на виконання Державної програми збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року (п. 1 додатку до програми). Народні художні промисли та їх майстри є частиною нематеріальної культурної спадщини, охорона якої передбачена Конвенцією ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» від 17 жовтня 2003 року, до якої Україна приєдналась 6 березня 2008 року.

В проекті «Положення про Державний реєстр майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів» термін «майстер народних художніх промислів» вживається в значенні, визначеному Законом України «Про народні художні промисли»:

«майстер народного художнього промислу – фізична особа, носій традицій народного мистецтва, яка створює і виготовляє вироби народного художнього промислу відповідно до його традицій;».

Згідно з проектом Положення «Державний реєстр майстрів народного мистецтва і народних художніх промислів» – спеціалізований письмовий поіменний перелік майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів - носіїв традицій народного мистецтва – з зазначенням їх творчих здобутків.

В проекті «Порядку формування Державного реєстру майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів» визначені критерії добору кандидатур на занесення до Реєстру, порядок розгляду пропозицій щодо занесення до Реєстру, документальне оформлення. Порядком також визначені права і обов`язки художньо-експертної ради, редакційної комісії щодо формування Реєстру.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти