Перелік використаних джерел

 1. Основи законодавства України про культуру.
 2. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
 3. Закон України «Про музеї та музейну справу».
 4. Закон України «Про театри і театральну справу».
 5. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки».
 6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 7. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».
 8. Закон України «Про охорону культурної спадщини».
 9. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».
 10. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 11. Закон України «Про освіту».
 12. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».
 13. Закон України «Про інформацію».
 14. Закон України «Про телебачення і радіомовлення».
 15. Закон України «Про кінематографію».
 16. Закон України «Про благодійництво і благодійні організації».
 17. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 18. Закон України «Про гастрольні заходи в Україні».
 19. Цивільний кодекс України.
 20. «Порядок організації та проведення гастрольних заходів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 року № 35.
 21. «Порядок розподілу коштів спеціального фонду державного та місцевих бюджетів на підтримку вітчизняних гастролерів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 року № 36.
 22. Постанова КМУ від 15 січня 2004 року № 34 «Про перелік та граничні обсяги витрат, пов`язаних виключно з організацією та проведенням благодійного гастрольного заходу».
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек».
 25. Положення про Міністерство культури і туризму України.-Затв. Постановою КМУ від 8.11.2006 р. № 1556.
 26. Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
 27. Проект закона «О Музейном фонде и музеях города Москвы». – Режим доступу: http://www.museum.ru/N5157
 28. Закон Республики Молдова «О музеях».
 29. Праект Закона Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь». – Режим доступу: http://house.gov./index.php/,1152,9611
 30. Постановление Правительства Грузии «О порядке определения библиотек, непрофессиональных(любительских) театров, клубных учреждений (домов культуры),музеев и внешкольных искусствоведческих и спортивных образовательных учреждений местного значения».- Режим доступу: http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/document/show.action;jsessionid.
 31. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. – К.: КНТ, 2010.- 144.
 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».
 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів».
 37. Вступает в силу закон, гарантирующий неприкосновенность картин из российских музеев на выставке в Лондоне. – Режим доступу: http://news.trendaz.com/index.shtml?show=news&newsid=1104130&lang=RU
 38. План действий публичных музеев Германии. – Режим доступу: http://www.libfl.ru/win/cmb/dec_05.html
 39. Музеи Франции. – Режим доступу: http://216.239.59.104/search?q=cache:Y9yHGCEW5fMJ:www.euroestate.ru/index-fr.htm
 40. Музеям-заповедникам вернут юридический статус. – Режим доступу: http://softsearch.ru/news/16-234-read.shtml
 41. Дремайлов А.В. Деятельность объединения национальных музеев Франции (reunion des musees nationaux). – Режим доступу: http://future.museum.ru/part01/010402.htm
 42. Хабарова М. Музеи требуют равноправия //Трибуна. – № 39. – 12.10.2007. – Режим доступу: http://www.tribuna.ru/news/2007/10/12/news2820/
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти