1. Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд. За редакцією О.Гриценка.- К.: УЦКД, 2007. – 160 с.
  2. Гриценко О., Гончаренко Н., Мягка Є. Українська культура і європейська інтеграція. – Збірник аналітичних матеріалів до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії». –К.: УЦКД, 2007.- 99 с.
  3. Гриценко О.А. Культура як ключовий чинник суспільно-економічного розвитку українського суспільства // Художньо-освітній простір в контексті новітньої історії: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22-23 листопада 2007 р. – К: УЦКД, 2007. – С. 22 – 30.
  4. Гриценко О.А. Культурна трансформація в сучасній Україні: основні чинники та загальний характер змін // V культурологічні читання пам`яті Володимира Подкопаєва “Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 1-2 червня 2007 р. – К.: Міленіум, 2007.- С. 2-31.
  5. Андрес Г.О. Охорона рухомої спадщини в контексті Європейської інтеграції. – Там само, С. 283-287.
  6. Андрес Г.О. Збереження нематеріальної культурної спадщини музеями України в добу глобалізацій них процесів // VI Культурологічні читання пам`яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір України в контексті глобалізацій них та євро інтеграційних процесів»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 3-5 червня 2008 р. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 158-159.
  7. Ковтун В.Н. Нормативно-правові аспекти діяльності парків культури і відпочинку в світлі оновленої редакції «Положення про державний парк культури і відпочинку, міський сад та зоологічний парк».- Там само, С. 105-107.
  8. Солодовник В. Стан і проблеми правового забезпечення неприбуткової діяльності та благодійництва у сфері культури // Духовна культура як домінанта українського життєтворення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 грудня 2005 р. – К.; ДАКККіМ, 2005. Ч.І. – 356 с. (С. 251-257).
  9. Солодовник В. Забезпечення державних соціальних стандартів у сфері культури. // Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій: Зб. Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 21-22 грудня 2006 р.- К.: ДАКККіМ, 2007.- Ч.».- 360 с.-С.102-105.
  10. Солодовник В. Проблеми нормативного забезпечення фінансування культурно-мистецьких проектів у формі грантів за рахунок державного бюджету. // Художньо-освітній простір в контексті новітньої історії: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22-23 листопада 2007 р. – К: УЦКД, 2007. –С. 58-61.
  11. Солодовник В. Проблеми та перспективи законодавчого забезпечення підтримки національного культурного виробника.// VI культурологічні читання пам`яті Володимира Подкопаєва.- К.: УЦКД, 2009.- С. 9-13.
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти