Проект надійшов:  
Реєстраційний номер:  
(заповнюється працівником Експертної Ради)

Назва проекту (вислів до 10 слів, що відбиває суть проекту  
Загальний кошторис (грн.)  
Очікуване фінансування від Мінкультури (грн.)  
Назва організації, що подає проект та її юридичний статус  
Адреса організації
Телефон, факс, e-mail
 
Прізвище, ім`я та по-батькові керівника організації або особи, яка матиме право укладати юридичні угоди  
Банківські реквізити організації (для перерахування коштів)  
Прізвище, ім`я та по-батькові керівника проекту  
Місце роботи, посада, звання  
Адреса для листування з керівником проекту  
Контактні телефони, факс, e-mail  

Підписами, поставленими нижче, засвідчують зобов`язання:
  • подавати в проекті правдиву інформацію;
  • у разі надання гранту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту з дотриманням вимог чинного законодавства України;
  • за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку Міністерства культури і мистецтв України.

Підпис керівника проекту ________________________ Дата ______________________

Підпис керівника організації ______________________ Дата _____________________

Печатка організації

Опис проекту (гастрольного заходу)

1. Проблема на вирішення якої спрямовано проект


(Які культурні потреби, що погано задовольняються нині, допоможе задовольнити запропонований гастрольний захід)

2. Головна мета проекту


Головна мета проекту - сприяння розвитку .......... шляхом ..........

3. План реалізації проекту


(Етапи, що буде зроблено на кожному етапі)

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту


(Матеріально-технічні, кадрові, фінансові тощо)

5. Результати реалізації проекту


Очікується, що результатом реалізації проекту стане ....................

IV. Кошторис проекту


  Статті видатків Мінкультури Інші джерела
1. Оплата праці    
2. Обладнання    
3. Матеріальне забезпечення    
4. Відрядження і транспорт    
5. Інші витрати    
Усього:    

V. Додатки


Організація-отримувач:

Назва -

Адреса для листів -

Телефон для контактів -

Голова -

Юридичний статус -

Засновники -

Дата заснування -

Опис найзначніших раніше проведених гастрольних заходів -

Керівник проекту

(Резюме)

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти