Проект

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про театри і театральну справу» такі зміни:

 1. Доповнити статтю 1 абзацом 5 «гастрольна діяльність театрів – діяльність театрів, пов’язана з організацією та забезпеченням умов публічного показу творів театрального мистецтва за межами стаціонарних сценічних майданчиків театрів»; абзац п’ятий статті 1 вважати абзацом шостим;
 2. Частину третю статті 3 доповнити абзацом четвертим «підтримка гастрольної діяльності театрів за рахунок коштів загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету України і місцевих бюджетів, що формується з надходжень від збору за проведення гастрольних заходів»; абзац четвертий частини третьої статті 3 вважати абзацом п’ятим;
 3. Доповнити частину шосту статті 7 після слів «комунального театру» словами «з наданням відповідної категорії, згідно Положення про надання категорій театрам. Положення про надання категорій театрам затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі культури»;
 4. Доповнити частину першу статті 12 після слів «добирати репертуар» словами «надавати право на безкоштовний перегляд вистави студентам мистецьких вузів та ветеранам війни і праці при пред’явленні відповідних документів і за наявності місць, на які не продано квитки на момент початку вистави»;
 5. Доповнити частину третю статті 20 після слів «за індивідуальними трудовими договорами (контрактами)» словами «за умови проходження атестації»;
 6. Доповнити статтю 27 частиною вісім такого змісту: «Для театрів державної і комунальної форми власності закордонна гастрольна діяльність здійснюється згідно з репертуарним планом, погодженим з органом виконавчої влади або місцевого самоврядування в галузі культури, якому театр підпорядковано».
 7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 8. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із Законом України «Про зміни і доповнення до Закону України «Про театри і театральну справу» вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 9. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:
  подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
  відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти