Бібліотеки - Користування бібліотечними фондами
- Користування каталогами бібліотек
- Копіювання матеріалів (документів)
- Послуги МБА - відсоток оновлення бібліотечних фондів;
- час обслуговування замовлення на матеріали (документи) з фонду;
- наявність електронного каталогу;
- можливість зробити ксерокопію;
- можливість замовлення матеріалів через МБА. Клубні заклади (ЗККТ) - концертна діяльність
- робота аматорських гуртків
- навчання на курсах
- послуги клубної бібліотеки
- кіносеанси - кількість концертів на рік (місяць);
- відвідуваність концертів;
- наявність гуртків ( їх різноманітність);
- наявність курсів (їх різноманітність);
- наявність матеріальної бази (інструменти, костюми, реквізит, звукове обладнання);
- наявність бібліотеки;
- наявність кіно/відео-залу;
- кількість місць у залі на 100 жителів; Музеї - огляд експозиції
- екскурсії
- виставки
- лекторії
- наукові консультації
- експертиза - % фондів у постійній експозиції;
- відвідуваність музею;
- % фондів, експонованих на виставках протягом року;
- відвідуваність виставок;
- відвідуваність лекторіїв;
- доступність музею (за часом роботи, зручністю розташування, наявністю пільг для малозабезпечених категорій населення). Театри - вистави для загальної публіки
- вистави для дітей, молоді, ветеранів війни, пенсіонерів, людей з особливими потребами (інвалідів)
- театральні фестивалі
- святкові програми - кількість вистав на рік (місяць, тиждень);
- відвідуваність вистав;
- % прем`єр;
- кількість денних вистав для дітей на рік (місяць);
- доступність (наявність пільг для малозабезпечених категорій населення);
- наявність програмок, буклетів Кінотеатри, кінозали - кіносеанси для загальної публіки
- кіносеанси для окремих категорій населення (дітей, молоді, ветеранів тощо)
- демонстрація національних (вітчизняних) фільмів
- фестивалі, дні кіно - наявність сучасного проекційного обладнання;
- кількість сеансів на рік (місяць, тиждень);
- наявність сеансів для окремих категорій населення (зокрема – дитячих сеансів);
- відвідуваність кіносеансів;
- виручка від демонстрації кінофільмів;
- % національних (вітчизняних) фільмів;
- % фільмів – переможців кіно-фестивалів, кінокласики;
- періодичність проведення фестивалів, днів кіно (щорічно, двічі на рік тощо);
- наявність буфету в кінотеатрі
- синхронний переклад

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти