Рекомендовано Вченою радою
Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури і туризму України,
Протокол № 4 від 17.12.2008 року


VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 3-5 червня 2008 р. – Київ: ДАКККіМ, 2009.

Збірник укладено за матеріалами VI Культурологічних читань пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів», проведених 3-5 червня 2008 р. Українським центром культурних досліджень Міністерства культури і туризму України, Державною історичною бібліотекою України та Центром польських і європейських студій Національного університету «Києво-Могилянська академія». До збірника увійшли статті й тези доповідей з проблем глобалізаційних та євроінтеграційних процесів у світі та їх впливу на розвиток сучасної української культури та культурно-мистецької освіти країни, національне естетичне виховання, впровадження новітніх форм і методів навчання, розвиток книгознавчої та бібліотечної справ. Низка статей присвячена актуальним проблемам народної творчості, фольклористиці, питанням історії вітчизняної культури, а також перспективним напрямкам культурно-дозвіллєвої діяльності. Серед авторів – авторитетні українські науковці, культурологи, мистецтвознавці, досвідчені педагоги-практики, працівники бібліотечної галузі.

Збірник розрахований на культурологів, мистецтвознавців, управлінців системи Міністерства культури і туризму України, викладачів культурно-мистецьких дисциплін, працівників культури й мистецтва, працівників бібліотечної галузі.


Гриценко О.А. – канд. тех. наук, заслужений діяч мистецтв України, директор УЦКД (голова редколегії);
Безклубенко С.Д. – доктор філософ. наук, пров. наук. співроб. УЦКД;
Дмитренко М.К. – доктор філол. наук, пров. наук. співроб. УЦКД, зав. відділом фольклористики ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, гол. редактор часопису «Народознавство»;
Кушнарьова М.Б. – канд. філософ. наук, зав. лаб. УЦКД, віце-президент Міжнародного науково-технічного університету;
Лапінський І.Л. – зав. сектором УЦКД;
Недбайло О.В. – ст. наук. співробітник УЦКД;
Різник О.О. – канд. мистецтвознавства, зав. лаб. УЦКД;
Садовенко С.М. – канд. пед. наук, заступник директора УЦКД, доцент ДАКККіМ (відповідальна за випуск);
Солодовник В.В. – канд. екон. наук, заступник директора з наукової роботи УЦКД;
Цимбалюк Н.М. – доктор соціол. наук, зав. лаб. УЦКД, професор Нац. університету ім. Т.Г. Шевченка.

український культуролог, організатор культурно-дозвіллєвої справи, кандидат педагогічних наук, перший директор Українського центру культурних досліджень. Автор понад 50 праць з проблем розвитку української культури, ініціатор і організатор низки всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких акцій, присвячених українській культурі та мистецькому аматорству.

Володимир Подкопаєв народився 21 листопада 1949 р. в с.Войнівка Новоукраїнського району на Кіровоградщині в родині службовців (батько – гірничий інженер, мати – клубний працівник). У 1975 р. закінчив факультет культурно-освітньої роботи Харківського державного інституту культури.
Відтоді до 1980 р. – директор Куп’янського районного будинку культури на Харківщині.

У 1980 р. переїздить до Києва, у 1987 р. закінчує аспірантуру в Київському державному інституті культури й захищає кандидатську дисертацію “Педагогічні умови вдосконалення виховного процесу в дитячих духових оркестрах”. Тоді ж розпочав викладати у цьому закладі.

З 1980 року В.П.Подкопаєв пов’язав свою долю з Республіканським науково-методичним центром народної творчості і культурно-освітньої роботи (згодом – Український центр народної творчості (УЦНТ), нині – УЦКД): спочатку обіймав посаду завідувача сектору музичного мистецтва, у 1990 р. був призначений його директором і невдовзі заініціював реорганізацію УЦНТ в Український центр культурних досліджень – багатопрофільний науковий заклад, який мав стати осередком розробки стратегічних напрямків реформування державної культурної політики, дослідження різних сфер сучасної культури України.


Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура