Рекомендовано Вченою радою
Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури і туризму України,
Протокол № 3 від 22.10.2008 року


Сучасний стан та перспективи розвитку народознавчої науки в Україні: Збірник матеріалів Круглого столу, присвяченого пам’яті В.Т.Скуратівського, Київ, 28 жовтня 2008 р. – К.: «Видавничий дім Дмитра Бураго» , 2008. – 250 с.

Збірник укладено за матеріалами Круглого столу «Сучасний стан та перспективи розвитку народознавчої науки в Україні», проведеного Українським центром культурних досліджень та Українським центром народної культури «Музей Івана Гончара» за сприяння Міністерства культури і туризму України 28 жовтня 2008 року в рамках Народознавчих студій, присвячених пам’яті В.Т.Скуратівського. До збірника увійшли матеріали з актуальних проблем розвитку традиційної народної культури українців, дослідження звичаїв, обрядів, фольклору, народної картини, традицій символізму і метафорики українського народу, кобзарського мистецтва, національної культурно-мистецької освіти та естетичного виховання.
Серед авторів – знані українські науковці, народознавці, культурологи, фольклористи й збирачі фольклору, мистецтвознавці, музеєзнавці, працівники обласних центрів народної творчості, досвідчені педагоги-практики.
Збірник буде корисний народознавцям, мистецтвознавцям, культурологам, викладачам ВНЗ, практикам культурно-дозвіллєвої роботи.


Гриценко О.А. – канд. тех. наук, заслужений діяч мистецтв України, директор УЦКД (голова редколегії);
Безклубенко С.Д. – доктор філософ. наук, пров. наук. співроб. УЦКД;
Білоцерківець Н.Г. – зав. відділом літератури і мистецтва журналу «Українська культура», ст. наук. співробітник УЦКД;
Дмитренко М.К. – доктор філол. наук, пров. наук. співроб. УЦКД, зав. відділом фольклористики ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, гол. редактор часопису «Народознавство»;
Кушнарьова М.Б. – канд. філософ. наук, зав. лаб. УЦКД, віце-президент Міжнародного науково-технічного університету;
Різник О.О. – канд. мистецтвознавства, зав. лаб. УЦКД;
Садовенко С.М. – канд. пед. наук, заступник директора УЦКД, доцент ДАКККіМ (відповідальна за випуск);
Солодовник В.В. – канд. екон. наук, заступник директора з наукової роботи УЦКД;
Таран Л.В. – зав. відділом культурології журналу «Українська культура», ст. наук. співробітник УЦКД;
Шумейко Т.В. – науковий співробітник УЦКД.

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура