Збірник укладено на основі матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Художньо-освітній простір в контексті новітньої історії”, проведеної Українським центром культурних досліджень МКТ України 22 – 23 листопада 2007 року. До збірника увійшли статті й тези доповідей, присвячені актуальним проблемам розвитку національної культурно-мистецької освіти та естетичного виховання, вдосконаленню їх нормативно-правової бази, євроінтеграційних процесів у царині культурно-мистецької освіти, зокрема входження України до Болонського процесу, питанням розвитку традицій національної мистецької педагогіки і впровадженню новітніх методів навчання у закладах різних рівнів (від дитячого садочка до ВНЗ), викладання культурологічних дисциплін у навчальних закладах “немистецьких” профілів тощо. Автори статей – відомі українські науковці, працівники сфери державного управління, працівники культурно-дозвіллєвих закладів, аспіранти і студенти культурно-мистецьких ВНЗ різних регіонів України.

Збірник рекомендований викладачам культурно-мистецьких дисциплін, культурологам, мистецтвознавцям, працівникам культури.


Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура