Аналітичний огляд підготовлений в рамках участі України в Програмі оглядів національних культурних політик Ради Європи. На його базі було створено Національний звіт про культурні політику в Україні, успішно представлений у Раді Європи 10 травня 2007 року. Огляд містить аналітичну інформацію про становище в ключових галузях культури України, в культурних індустріях, про законодавчу базу, систему управління та фінансування в галузі культури, про міжнародні культурні зв’язки та наукові дослідження в культурній сфері України.

Видання розраховане на культурологів, працівників культурної галузі, на широкого читача, який цікавиться проблемами культури й культурної політики.

Авторський колектив:

Гриценко О.А., к. тех. н. (кер. авт. колективу) – заг. упорядкування та редагування; розділи: 1-2 (у співавт.), 3.1-3.2 (у співавт.), 4.3 (у співавт.), 5.1-5.3 (у співавт.); 5.4, 5.6, 6.1 (у співавт.), 8, Висновки;
Андрес Г.О. - розділи 4.1-4.2;
Булкіна І.С. - розділи 3.2 (у співавт.), 5.6 (у співавт.);
Гончаренко Н.К. - розділи 4.3 – 4.5 (у співавт.), 7 (у співавт.);
Дем’ян В.В. - розділи 4.1–4.2 (у співавт.);
Кушнарьова М.Б., к. філос. н. - розділ 7 ;
Метельова Т.В., к. філос. н. - розділ 5.7;
Різник О.О., к. мистецтв. - розділи 3.3–3.4, 5.3 (у співавт.);
Рябчук М.Ю. - розділи 1.1 (у співавт.), 5.9, 6 (у співавт.);
Садовенко С.М. - розділи 4.4 – 4.5 (у співавт.), 6.2 (у співавт.);
Солодовник В.В., к. ек. н. - розділи 2.3-2.4 (у співавт.), 5.3 (у співавт.);
Стріха М.В., д. ф.-м. наук, - розділ 1.1 (у співавт.);
Цюпа О.В. - розділ 5.7.


Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура