Левко В. І.,
аспірант НАКККіМ

Проблеми музичного життя України знаходяться в центрі уваги вітчизняних науковців. Однак, діяльність державних концертних установ, що працювали починаючи з другої половини ХХ ст., наразі залишається не вповні висвітленою. Мета доповіді – у загальних рисах охарактеризувати державні гастрольно-концертні структури, що функціонували у даний проміжок часу.

Гастролі українських виконавців здійснювались або через обласні філармонії, або через "Укрконцерт" – державне українське гастрольно-концертне об’єднання, що утворилося в 1958 р. в Києві. Його робота передбачала організацію, планування гастролей естрадних і філармонічних колективів, українських театрів, окремих виконавців по Україні та за її межами. "Укрконцерт" влаштовував масові театралізовані вистави та концерти.

У складі "Укрконцерту" було близько 350 артистів, які працювали у різних жанрах: співаки, артисти-розмовники, акробати, танцівники, музиканти-інструменталісти та ін.

Діяльність "Укрконцерту" не обмежувалась розважальною музикою. Він представляв широкій аудиторії академічну і народну музику, класичний балет, поетично-драматичні жанри. На базі "Укрконцерту" активну творчу роботу проводили Н. Белецька, Є. Березін, Р. Борисюк, В. Вронський, А. Демиденко, В. Дідух, В. Дубок, В. Захарченко, Є. Ігнатов, М. Іконник, І. Карабиць, І. Кириліна, П. Морозенко, І. Поклад, В. Приліпченко, Є. Пруткін, В. Реус, Ю. Рибчинський, І. Синьовий, Л. Сілаєв, В. Тимохін, Ю. Тимошенко, О. Харченко, Б. Шарварко, В. Яковчук. Серед колективів і ансамблів – Ансамбль класичного балету, Київський камерний хор ім. Б. Лятошинського, "Кияни", "Мальви", "Мрія", Мюзик-хол, "Явір", "Очима молодих", Театр драми і комедії, Театр історичного портрету, Театр пісні, Театр поезії й т. ін.

У 1987 р. Рада Міністрів УРСР видала розпорядження "Про реорганізацію Українського гастрольно-концертного об’єднання "Укрконцерт". Головними функціями об’єднання було визначено планування, організацію і контроль гастрольно-концертної діяльності на території республіки, проведення фестивалів, конкурсів, концертних заходів республіканського значення, спрямування й аналіз разом з місцевими органами культури організаторсько-творчої діяльності філармоній. Оголошувалося також про створення в столиці окремої концертної організації "Київконцерт", підпорядкованої Головному управлінню культури Київського міськвиконкому. У процесі реорганізації з "Укрконцерту" до складу "Київконцерту" перейшли деякі художні колективи та окремі концертні виконавці.

Директором "Київконцерту" був призначений І. Завгородній. За даними, що він подає у газеті "Вечірній Київ" (за 7 січня 1988 р.), перші кілька місяців становище було досить хитким через відсутність гідної матеріальної бази, відсутність нормального приміщення, неспроможність вчасно отримувати концертні костюми, реквізити тощо. На той час при "Київконцерті" працювало вже 20 творчих колективів, близько 400 артистів. Для їх репетицій було відведено всього три кімнатами. Такі умови давали можливість керівникам колективів лише зібрати всіх артистів і поставити їм творче завдання. Прибуток за перший рік існування "Київконцерту" становив 4,5 млн. рублів, але навіть така сума не могла бути достатньою через відсутність нормальних умов для плідної роботи.

Діяльність "Укрконцерту" фінансувалася й відповідним чином контролювалася державою. Проявом контролю на найвищому рівні стало обговорення діяльності об’єднання у відповідності до настанов, сформульованих у рішеннях пленуму ЦК КПРС 1983 р. щодо так званої "ідеологічної роботи". Тодішньому міністру культури УССР С. Безклубенко було доручено усунути недоліки у роботі з кадрами концертних організацій та приділити пильну увагу сценічному репертуару. Особливе занепокоєння висловлювалося щодо рівня репертуару естрадного. Для посилення контролю за організацією концертно-гастрольної діяльності художніх колективів "Укрконцерт" отримав вказівку про створення при відділі естради художньої ради, призначення якої полягало у контролі за діючим репертуаром, створення програми естрадних колективів і виконавців об’єднання.

Після розформування "Укрконцерта" у 1993 р., що відбулося за докорінних змін соціокультурної ситуації, майже одночасно утворилось кілька гастрольно-концертних організацій, які конкурували між собою: Всеукраїнський центр фестивалів і концертних програм, Український державний театр пісні, Український державний центр культурних ініціатив.

Всеукраїнський центр фестивалів і концертних програм був створений за ініціативи провідного спеціаліста "Укрконцерта", народного артиста України Б. Шарварка. З іменем цього діяча пов’язано здійснення культурної програми в рамках проведення Року України в Росії, організація Днів України на фестивалі "Слов’янський базар" у Вітебську тощо. Протягом тривалого періоду Б. Шарварко був головним постановником масштабних масових заходів, урочистих урядових і ювілейних концертів. Завдяки величезному досвіду й особистим зв’язкам Б. Шарварка як в Києві, так і у Москві, базою Всеукраїнського центру фестивалів і концертних програм став Палац "Україна", де і здійснювалися головні заходи об’єднання.

Керівником Українського державного театру пісні став народний артист України М. Мозговий. Серед найбільш значних акцій – програма "Новорічне рандеву під куполом цирку", що здобула широкий культурний резонанс.

Український державний центр культурних ініціатив був створений під егідою Міністерства культури. Головною метою його діяльності проголошувалося відродження культурної спадщини, популяризація сучасних досягнень мистецтва і входження України у світовий культурний процес (керівник – М. Буряк). У відповідності до стратегічних завдань Центру, призначення якого від початку полягало перш за все в підтримці академічного мистецтва, вже за перший рік свого існування він ініціював і реалізував ряд акцій, присвячених творчості І. Котляревського, Г. Сковороди, В. Довженка, Б. Лятошинського. Державне фінансування таких заходів мало підкріплятися коштами меценатів і спонсорів, залучення яких також стало завданням Центру.

З 2002 р. генеральним директором Українського державного центру культурних ініціатив став заслужений діяч мистецтв України В. Куцевалов, який водночас очолив ДП "Укрдержконцерт" (організовано 2003 р.), ДП "Український державний центр мистецтв", підприємства "Державний гастрольно-концертний центр України", ВМГО "Україна-фестиваль". Спектр діяльності даних організацій широкий: від проведення різноманітних звітних концертів, організації урядових заходів, художніх виставок до організації гастролей академічних, фольклорних і естрадних виконавців, створення національного культурного продукту, його пропагування.

Отже, після розпаду "Укрконцерту" почали з’являтись нові гастрольно-концертні організації, діяльність яких підпорядковувалася новим ринковим відносинам, де держава виступає одним із спонсорів. Крім того, утворилася ціла низка нових фірм, що займаються організацією різноманітних заходів.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура