Політова О. А.,
кандидат історичних наук,
доцент НАКККіМ

Фахівці документознавчої галузі працюють в умовах постійного оновлення інформаційного середовища, оскільки наука про документ розвивається швидкими темпами. За період незалежності України у вітчизняному документознавстві накопичився потужний інформаційний масив: наукові, навчальні, методичні та довідкові видання, окремі публікації документознавчої тематики. Серйозною проблемою є розпорошення фахової інформації в значній кількості друкованих джерел. Тому сьогодні актуалізувалася проблема інформаційного забезпечення фахівців документознавчої галузі структурованою та узагальненою інформацією у вигляді науково-допоміжного бібліографічного посібника або бібліографічної бази даних.

Бібліографічний покажчик видань з документознавства за період 1975—1995 рр. був підготовлений Галузевою службою науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства у 2001 р. та розміщений на порталі "Архіви України" (http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/pointers.php). Він охоплював літературу з питань теорії документознавства; загальних проблем організації діловодства; уніфікації та стандартизації документів, документної лінгвістики; підготовки різних видів документів тощо.

Створення сучасної джерельної бази з питань документознавства у вигляді інформаційного видання нині здійснюється в Національній парламентській бібліотеці України. У ретроспективному бібліографічному посібнику "Українське документознавство: 1991—2010" планується зібрати відомості про наукові праці документознавчої тематики, які вийшли друком в окреслений хронологічний період в Україні та за її межами.

Джерелами виявлення вторинної інформації для названого посібника є видання державної реєстраційної бібліографії, каталоги Національної парламентської бібліотеки України, електронні каталоги провідних вітчизняних бібліотек, реферативна база даних Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського; а також міжвідомчі серійні видання та видання, що продовжуються, вітчизняні та вибірково російські фахові часописи.

Особливістю даного бібліографічного посібника є охоплення наукових праць, які висвітлюють широкий спектр проблем українського документознавства. Це – монографії, підручники, автореферати дисертацій, науково-практичні посібники, публікації з наукових збірників, періодичних і серійних видань з документознавства і суміжних наук тощо.

Посібник має складну структуру: бібліографічні описи групуватимуться в розділи, які названі відповідно до наукових напрямів, сформованих у документознавстві на сучасному етапі:

 1. Теорія документознавства
 2. Історія документознавства
 3. Керування документацією
 4. Теорія діловодства
 5. Електронне документознавство
 6. Галузеве документознавство
 7. Теорія документа
 8. Електронний документ
 9. Документальна лінгвістика
 10. Документознавча професіологія
 11. Професійні комунікації документознавства
 12. Фахові видання з документознавства
 13. Зарубіжне документознавство
 14. Персоналії

В середині розділів описи документів групуються за типологічним принципом в окремі блоки: у першому – розміщено відомості про монографії, підручники; у другому – автореферати дисертацій; у третьому – навчально-методичні видання, результати аналітичних досліджень, розробки; у четвертому – наукові статті.

Таким чином, автори посібника мають на меті об’єктивно висвітлити інформацію про основні проблеми та особливості розвитку вітчизняного документознавства за останні 20 років. Видання розраховане на наукових працівників у галузі документознавства, викладачів, аспірантів, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, і, безперечно, стане важливим підґрунтям у їх науковій та освітній роботі.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура