Чембержі М. І.,
народний артист України,
професор, дійсний член НАМУ,
член-кореспондент НАПН України,
ректор Київської дитячої Академії мистецтв

Запроваджувана в Київській дитячій Академії мистецтв концепція професійної мистецької освіти покликана гарантувати широкий вибір шляхів для здобуття знань, надати змогу кожному студенту щоденно реалізувати себе в постійному процесі самовдосконалення, зміцнювати вміння активно шукати і знаходити новітню інформацію, збагачувати свій досвід [1]. Те, що концептуальні засади Академії ґрунтуються на постійному безпосередньому спілкуванні із мистецтвом, зануренні у нього, багаторазово посилює звичайний, природний благодатний вплив на індивідуума, посилює можливості самовираження як яскравої ознаки особистого сприйняття навчально-виховного процесу. Своєї черги, юні студенти перебувають у стані постійної радісної готовності підтримати Мистецтво, його видатну місію на Землі, шукати і знаходити в ньому неосяжну силу натхнення, надії і оптимістичного бажання жити, відчувати власну гідність, безмежність творчого потенціалу, щоденно наростаючу силу активного інтегрування у професійний простір та здатність перемагати у жорсткій конкуренції.

Один з найважливіших принципів роботи Академії – повна відповідальність за навчання своїх юних вихованців. Абсолютно відсутній прецедент делегування якихось повноважень будь-кому – комплексний і самодостатній освітній процес організований в Академії таким чином, що юним студентам гарантується комфортне пересування усією освітньою вертикаллю навчання, гармонійний перехід від одного рівня до наступного, зняття характерних суперечностей між середньою та вищою школами.

Завдяки існуванню єдиної концепції наукового, організаційного і художнього керівництва Академією, в межах своїх повноважень і персональної відповідальності кожен з працівників активно реалізує себе у загально-академічних творчих процесах, що на практиці сприяє повсякчасному збагаченню й оновленню концепції, насиченню її новими плідними деталями, і передумовою цього є жорстка і свідома виконавська дисципліна.

Важливою особливістю є те, що в Академії діє оригінальний наскрізний навчальний план, який надає можливість дещо "випереджати події", викладати деякі предмети вищої школи на рівні ще школи середньої. Таким чином обсяг матеріалу, що має вивчатися при підготовці бакалаврів і спеціалістів, суттєво коригується, і є реальна можливість якісної підготовки в стінах Академії бакалаврів за три роки, спеціалістів – за рік, а в майбутньому магістрів – ще за півтора. Держава отримує подвійний зиск: високий рівень професійної мистецької освіти за суттєвого зменшення фінансових витрат.

Разом із тим, багато хто зі студентів, які здобувають в Академії вищу освіту, одночасно навчається і в інших ВНЗ, що має і свою логіку, і своє об’єктивне підґрунтя.

Нинішні соціокультурні обставини народжують багато видів діяльності, що мають комплексний характер. Сучасне суспільство потребує фахівців, які мали б знання і навички у двох або й більше суміжних галузях: приміром, музикант-виконавець і водночас менеджер, продюсер, позбавлений залежності від сторонньої допомоги у галузі комп’ютерних технологій, перекладацької практики тощо.

Таке одночасне навчання стає єдиним оптимальним засобом підготовки справді універсальних фахівців. Єдине, що викликає заперечення – застосування поняття "друга освіта". Переконаний, що цей термін, як і сама концепція "другої освіти", має бути переосмислений. Натомість пропонував би нову термінологічну норму – "паралельна освіта".

Запровадження її є справою надзвичайно корисною як на особистісному, так і на суспільному рівні. Воно дозволить юнакам і дівчатам у молодому віці отримувати різні спеціалізації, стаючи багатопрофільними фахівцями. Для найбільш талановитих обидві складові паралельної освіти варто здійснювати за рахунок бюджетних коштів, адже підготовка таких професіоналів конче відповідає потребам держави.

Реалізація таких складних завдань може стати можливою лише за умови співпраці й безумовної координації діяльності різних вищих навчальних закладів. Ректорати і вчені ради ВНЗ повинні розробляти й приймати спільні рішення як в інтересах кожної молодої людини, так і в загальнодержавних інтересах.

Проте, "друга освіта" також має право на існування як вільний вибір будь-якої особи, що діє відповідно до життєвих обставин, які склалися за об’єктивних пропозицій ринку праці і, що не виключається, принципових змін власної професійної орієнтації.

Використані джерела

  1. Див. про це: Чембержі М. І. Ранкові роздуми про вічне: Монографія / Михайло Чембержі. – К.: Автограф, 2010. – 160 с.
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура