Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Замовляння


Замовляння – словесна формула усної творчості, якою супроводжувались обряди та ритуали і яка, начебто, мала магічну силу та здатність впливати на оточуючий світ людей та духів з метою отримання певної користі для їх виконавця. Саме замовлянням приписувалася чудодійна сила впливу на зовнішній світ – на природу і соціальне оточення людей. Замовляння були пов’язані з уявленнями про магічну силу і дію слова на стихійні, ворожі людям явища природи, первісно поєднувались із різними обрядами. Зауважимо, що і нині залишається важко збирати замовляння, бо інформатори неохоче описують текст у поєднанні з діями.

  1. Чи активно побутували замовляння у вашому селі раніше? Які люди їх знали?
  2. Які замовляння відійшли, і в силу яких обставин? Які з них ще побутують серед певних сфер населення?
  3. Чи можна було переповідати замовляння?
  4. Як передавалися замовляння від покоління до покоління?
  5. Чи розрізняються між собою знахарі й чарівники? Як і від кого вони переймають замовляння? Як, кому передають свої знання?
  6. Які замовляння були шкідливі (злі), а які лікувальні?
  7. Які замовляння відомі у вашій місцевості від утрати крові, болю зубів, хвороб?
  8. Які взаємозв’язки замовлянь із календарними та родинними обрядами, народною медициною?
  9. Які ви знаєте замовляння (тексти, молитви), що промовляли люди, коли йшли в далеку дорогу, перед початком різних робіт, випіканням хліба, перед вигоном худоби на пасовища?
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура