Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Казки


Казки належать до розповідного народнопоетичного або писемно-літературного твору про вигадані події, вигаданих осіб, іноді за участю персоніфікованих чи фантастичних сил. У них відображені різночасові вірування, погляди та уявлення народу у формі структурованої, хронологічно послідовної сюжетної оповіді, яка має чітку композиційну будову, яскраво виражене протистояння (добра і зла, світла і тьми, що завершується перемогою добра або світла). Казки належать до найдавніших витворів людського духу і сягають у глибину далеких від нас часів, якої не сягає жодна людська історія. Казки є джерелом стійких народних афористичних висловлень: «Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться», «Кому казка, а кому бубликів в’язка».

 1. Які відомі казкарі живуть у вашій місцевості?
 2. Який у них репертуар? Перелічіть декілька назв казок.
 3. Як називають казки у вашій місцевості? Чи розрізняють казку і легенду, переказ, казку і народне оповідання, бувальщину, анекдот? Чи розрізняють види казок (казки про тварин, фантастичні, побутові казки)? Чи розрізняють казки для дітей і дорослих, чоловічі і жіночі? Які нові мотиви новелістичних казок можна виявити в обстежуваному селі?
 4. Які традиційні сюжети чарівно-фантастичних казок відомі місцевим жителям?
 5. Які казки про тварин можна записати в селі? Хто їх оповідає?
 6. Чи багато відомих сюжетів казок стали дитячими?
 7. Які казки братніх народів відомі вам не з книжок, а почуті безпосередньо від оповідачів?
 8. Які ініціальні і фінальні формули найуживаніші в місцевих казках?
 9. Яка реакція слухачів на виконання казки? Який драматичний стиль оповідача (інтонація, рухи)?
 10. Як називають казки?
 11. Як відрізняють їх від інших прозових жанрів (від легенд, переказів)?
 12. Коли, в яких побутових умовах, і кому, розповідають казки?
 13. Як впливають слухачі на того, хто розповідав? Чи змінюється манера розповіді, текст від аудиторії, якій розповідають?
 14. Як ви ставитесь до того, про що розповідаєте? Як ви самі розумієте зміст казок, мету їх розповіді? Які казки вам більше подобаються?
 15. Жителі якого віку користуються ними більше? Хто є слухачами казок?
 16. Хто навчив вас розповідати казки? Якими джерелами ви користуєтесь (усна традиція, книжки, радіо, склали казки самі)?
 17. Чи користуються повагою казкарі серед односельчан?
 18. Чи однаковою популярністю користуються різні жанри казок?
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура